มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วย
รอยยิ้ม
กับเรา...ไทยสมายล์
มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วย
รอยยิ้ม
กับเรา...ไทยสมายล์
มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วย
รอยยิ้ม
กับเรา...ไทยสมายล์

เลือกเส้นทาง

{{objDataMapping[selOrigin]}}

{{objDataMapping[selDestination]}}

เลือกเวลาการเดินทาง

วันเดินทางไป

{{selDepature}}

วันเดินทางกลับ

{{selArrival}}

+ เลือกหลายปลายทาง

เลือกเส้นทาง

MULTI-CITY FLIGHT

{{countMultiRoute()}} ปลายทาง

+ เลือกปลายทางเดียว

เลือกผู้โดยสาร

เลือกผู้โดยสาร

{{adult}} ผู้ใหญ่ , {{child}} เด็กเด็ก , {{infant}} ทารก , {{senior}} ผู้อาวุโส , {{student}} นักศึกษา

ข้อเสนอที่น่าสนใจ

จัดการการจอง

เปลี่ยนทุกเส้นทางของคุณให้ง่ายขึ้น ด้วยบริการการจองและเช็คอินออนไลน์จากไทยสมายล์

สิ่งที่น่าสนใจ

{{step_text}}

ระบบจะบันทึกข้อมูลการจองของคุณโดยอัตโนมัติ

{{objDataMapping[selOrigin]}}

ต้นทาง

{{objDataMapping[objCountry]}}

{{objDataMapping[obj['code']]}}

{{objDataMapping[selDestination]}}

ปลายทาง

{{objDataMapping[objCountry]}}

{{objDataMapping[obj['code']]}}

{{objDataMapping[selOrigin_1]}}

ต้นทาง

{{objDataMapping[objCountry]}}

{{objDataMapping[obj['code']]}}

{{objDataMapping[selDestination_1]}}

ปลายทาง

{{objDataMapping[objCountry]}}

{{objDataMapping[obj['code']]}}

{{selDepature_multi}}

เลือกเวลาการเดินทาง

{{objDataMapping[selOrigin_2]}}

ต้นทาง

{{objDataMapping[objCountry]}}

{{objDataMapping[obj['code']]}}

{{objDataMapping[selDestination_2]}}

ปลายทาง

{{selArrival_multi}}

เลือกเวลาการเดินทาง

{{selDepature}}

วันเดินทางไป

{{selArrival}}

วันเดินทางกลับ

ผู้โดยสารทั่วไป

แบ่งตามช่วงอายุมาตรฐานดังนี้ ผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป), เด็ก (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 3-11 ปี) และทารก (อายุระหว่าง 0-2 ปี)

ผู้ใหญ่

เด็ก

ทารก

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

ไทยสมายล์ ขอมอบตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษให้แก่ผู้อาวุโส (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) และนักศึกษามหาวิทยาลัย (อายุระหว่าง 18-24 ปี) *สงวนสิทธิ์เฉพาะการเดินทางภายในประเทศเท่านั้น

ผู้อาวุโส  

นักศึกษา