• เลือกหลายปลายทาง

  1

  ผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1

ผู้โดยสาร

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 1 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด
?
Frequently

พบคำตอบของทุกคำถาม เพื่อการเดินทางที่ดีกว่าของคุณ

Answer :
1) เคาท์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบิน 
2) เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นไทยสมายล์ ก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมง ยกเว้นบัตรโดยสารเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ของสายการบินไทย (TGxxxx) 

Answer :
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุอันตรายห้ามนำวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตภาพรังสี สารเร่งไฟหรือวัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สารพิษ ถังออกซิเจนความดันสูง สี ปรอท อาวุธยุทโธปกรณ์ และพลุดอกไม้ไฟ สำหรับสัมภาระทั้งที่ฝากและถือขึ้นเครื่อง ในหลายประเทศห้ามรับสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่อง เช่น วัสดุที่ส่งกลิ่นรุนแรง น้ำมันเติมไฟแช็ก ผลไม้และอาหารสด สัตว์ที่แพร่เชื้อโรค หรืออาวุธต่างๆ หากฝ่าฝืน อาจถูกยึดหรือถูกปรับ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระว่าจะนำไปได้หรือไม่ กรุณาสอบถามจากพนักงานของสายการบินไทยสมายล์ก่อนทำการเช็คอิน

Answer :
เที่ยวบินระหว่างประเทศ: ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางที่มี Visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารยืนยันการเดินทาง (Confirmed Itinerary) หรือรหัสการสำรองที่นั่ง (Reservation Code)
เที่ยวบินภายในประเทศ: ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวติดรูปอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 

Answer :
เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง: ท่านสามารถเข้ารับการเช็คอินได้ที่ อาคารผู้โดยสาร2 ขาออก ชั้นที่3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 12J 12K 12L และ 12M
เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ: ท่านสามารถเข้ารับการเช็คอินได้ที่ Row D เคาท์เตอร์ D3-D10 

Answer :
เที่ยวบินระหว่างประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดจะรับเช็คอิน 60 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
เที่ยวบินภายในประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดรับเช็คอิน 45 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
กรุณาเผื่อเวลามาถึงสนามบิน ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีสภาพการจราจรติดขัด อาจทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางมาสนามบินนานกว่าปกติ 

Answer :
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทุกสาขา ท่านสามารถส่งคำขอผ่านทาง www.thaismileair.com ที่เมนูจัดการการจอง และเลือก ขอรับใบเสร็จ หลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ

Answer :
ท่านสามารถรับใบกำกับภาษีด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ หรือขอรับผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบกำกับภาษีได้ทันที หรือสามารถส่งคำขอเพื่อรับที่สนามบินอื่นๆได้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนหลังจากใบกำกับภาษีดำเนินการเสร็จสิ้น

Answer :
ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง กล่าวคือ 
1) Acknowledge Email หมายถึง ทางบริษัทได้รับคำขอของท่านแล้ว และอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ 
2) Issued Email หมายถึง เอกสารของท่านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยอีเมล์ที่ท่านได้รับจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
a. กรณีรับที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ สามารถติดต่อรับได้ทันทีหลังได้รับอีเมล์ 
b. กรณีขอรับทางไปรษณีย์ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบธรรมดา โดยระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กระบวนการของไปรษณีย์ไทย 

Answer :
ท่านต้องส่งใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องเข้ามาที่บริษัทฯ หรือติดต่อช่องทางที่ท่านได้รับใบกำกับภาษีเพื่อแก้ไขเอกสารต่อไป

Answer :
ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Smile Service Center หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์พร้อมแนบใบแจ้งความเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Answer :
ได้ โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการเดินทางของท่านเพื่อขอราคากรุ๊ปที่อีเมล  groupsales@thaismileair.com

Answer :
ได้ โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงวันเดินทางผ่าน www.thaismileair.com ในจัดการการจอง (Manage my booking) ของท่าน นอกจากนี้ สามารถติดต่อสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ +66-2 -118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ได้ ผู้โดยสารสามารถเลือกจองที่นั่งได้ 360 วันก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทาง www.thaismileair.com

Answer :
ท่านผู้โดยสารสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือพิเศษล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยติดต่อสำนักงานไทยสมายล์หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ 02-118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยมีขนาดรวมของความกว้าง ความยาว และความสูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 44.85 นิ้ว (56 ซม.x 46 ซม.x 25 ซม. หรือ 21.5 นิ้ว x 18 นิ้ว x 9.75 นิ้ว)

Answer :
สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์พลัส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน30 กิโลกรัม (66 ปอนด์) สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์คลาส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม (44 ปอนด์) เด็กทารกที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์) ยกเว้น รถเข็นหรือตะกร้าเด็กเล็ก

Answer :
สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับสิทธิพิเศษอื่น เช่น น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม เข้าพักห้องรับรองพิเศษ ของสายการบินไทยสมายล์ได้หรือไม่ ได้ สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โดยสารกับสายการบินไทยสมายล์สามารถรับสิทธิพิเศษได้ดังนี้ 
– น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม
น้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรเงิน รอยัล ออร์คิด พลัส 
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส 
–การเข้าพักห้องรับรองพิเศษ 
สำหรับสนามบินที่มีห้องรับรอง สมาชิกบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเข้าใช้ได้ตามปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส

Answer :
ได้ โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  02-356-1111

Answer :
สามารถสะสมไมล์ได้ โดยสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับไมล์สะสม รวมถึงการแลกตั๋วรางวัล เมื่อโดยสารกับสายการบินไทยสมายล์ ได้ สำหรับเที่ยวบินไทยสมายล์ที่ระยะทางบินน้อยกว่า 500 ไมล์ ท่านสมาชิกจะได้รับไมล์สะสมอย่างน้อย 500 ไมล์

ชั้นโดยสาร                         ระดับชั้นราคา                ไมล์สะสมที่ได้รับ ประเภทของอัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัดพิเศษ                 U, A, P                       110%             สมายล์พลัส
ชั้นประหยัด                        Y, B, M, H, Q, V, W, T 100%             สมายล์เฟล๊กซี่
ชั้นประหยัด (ภายในประเทศ)* K, S, Z, O                    50%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด (ต่างประเทศ)*     K, S, Z, O                   25%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด                        T, K, S, Z, O               0%                สมายล์โปรโมชั่น
ทั้งนี้ บัตรโดยสารสปอนเซอร์ และบัตรโดยสารแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ จะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

อินเทอร์เน็ตเช็คอินคือการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบเช็คอินของการบินไทยสมายล์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

เมื่อคุณได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง และทราบรหัสสำรองที่นั่ง คุณแค่ต้องพิมพ์รหัสสำรองที่นั่งลงไป หลังเลือกรายการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ระบบจะทำการเช็คอินล่วงหน้าให้ทันที

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตไม่อนุญาตสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องใช้รถเข็น หรือเด็กเดินทางตามลำพัง แต่หากเป็นการสั่งอาหารพิเศษซึ่งได้แจ้งตอนสำรองที่นั่งไว้ ก็สามารถทำได้

ได้ และยังสามารถเช็คอินและเปลี่ยนที่นั่งในเที่ยวบินต่อเนื่องได้ด้วย หากเที่ยวบินนั้นอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน นอกจากนี้ หากคุณมีเที่ยวบินขากลับภายใน 24 ชั่วโมง และได้ทำการสำรองที่นั่งอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันไว้แล้ว ก็จะสามารถเช็คอินได้ในคราวเดียวกันด้วย แต่ถ้าหากเที่ยวบินต่อเนื่องนั้นเป็นเที่ยวบินของสายการบินอื่น จะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้

กฎหมายระหว่างประเทศห้ามบรรจุวัตถุ/สารต่อไปนี้ลงในสัมภาระฝาก และ/หรือถือขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตรังสี สารเพิ่มประจุไฟฟ้า วัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สีมีพิษ ถังออกซิเจน สี ปรอท และพลุดอกไม้เพลิง ในบางประเทศห้ามนำวัตถุ/สิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีกลิ่นแรง ไฟแช็คชนิดใช้เชื้อเพลิงและชนิดเติม อาหารสดและผลไม้ สัตว์ติดเชื้อ หรืออาวุธ รายการดังกล่าวอาจถูกยึด และผู้เป็นเจ้าของอาจถูกปรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ การบินไทยสมายล์ก่อนวันเดินทาง

ที่นั่งของท่านที่เช็คอินไว้แล้ว อาจถูกยกเลิก เพื่อให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่น รวมถึงบัตรโดยสารของท่านจะไม่สามารถใช้ได้อีก

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ใช้หนังสือเดินทางที่มี visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น หนังสือเดินทาง หรือ บัตรติดรูปอื่นๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง

รับชำระด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วีซ่า มาสเตอร์ ในสกุลเงินบาท

ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ที่เคาท์เตอร์เช็คอินในวันที่ท่านเดินทาง โดยสามารถใช้ได้ในวัน เวลา เที่ยวบิน เส้นทางที่ระบุในเอกสารรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม คิดเป็นกิโลกรัม เริ่มจาก 5 กิโลกรัม และ 10/15/20/25 และ 30 กิโลกรัมตามลำดับ ซึ่งสามารถซื้อได้สูงสุด 30 กิโลกรัม ต่อคน ต่อเส้นทาง

อัตราค่าระวางสัมภาระส่วนเกิน เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ อยู่ในรูปแบบการคิดคำนวณตามน้ำหนัก โดยจะระบุอัตราค่าระวางตามรายละเอียดด้านล่าง


เส้นทางภายในประเทศ

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

 • ขอนแก่น / อุดรธานี 55 บาท/ก.ก.
 • เชียงใหม่/ อุบลราชธานี 60 บาท/ก.ก.
 • สุราษฎร์ธานี 65 บาท/ก.ก.
 • เชียงราย/ ภูเก็ต/กระบี่ 70 บาท/ก.ก.
 • หาดใหญ่ 80 บาท/ก.ก.
 • นราธิวาส 90 บาท/ก.ก
 • ระหว่าง เชียงใหม่ และ ภูเก็ต 125 บาท/ก.ก.

เส้นทางต่างประเทศ

ระหว่างกรุงเทพและ

 • มาเก๊า 320 บาท/ก.ก.
 • ย่างกุ้ง 245 บาท/ก.ก.
 • เสียมราฐ 245 บาท/ก.ก.
 • ฉางซา 350 บาท/ก.ก. 

*หมายเหตุอัตราค่าระวางสัมภาระรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ท่านจะได้รับน้ำหนักสัมภาระเดินทางฟรี 20 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Class และ 30 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Plus นอกจากนี้ท่านสามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินได้อีก 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมตามระดับสมาชิก คือ 10 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Silver และ 20 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Gold และ Platinum

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้จากลิงค์วิดีโอแนะนำขั้นตอนด้านล่าง 

   

  

 

 

Answer :
1) เคาท์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบิน 
2) เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นไทยสมายล์ ก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมง ยกเว้นบัตรโดยสารเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ของสายการบินไทย (TGxxxx) 

Answer :
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุอันตรายห้ามนำวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตภาพรังสี สารเร่งไฟหรือวัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สารพิษ ถังออกซิเจนความดันสูง สี ปรอท อาวุธยุทโธปกรณ์ และพลุดอกไม้ไฟ สำหรับสัมภาระทั้งที่ฝากและถือขึ้นเครื่อง ในหลายประเทศห้ามรับสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่อง เช่น วัสดุที่ส่งกลิ่นรุนแรง น้ำมันเติมไฟแช็ก ผลไม้และอาหารสด สัตว์ที่แพร่เชื้อโรค หรืออาวุธต่างๆ หากฝ่าฝืน อาจถูกยึดหรือถูกปรับ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระว่าจะนำไปได้หรือไม่ กรุณาสอบถามจากพนักงานของสายการบินไทยสมายล์ก่อนทำการเช็คอิน

Answer :
เที่ยวบินระหว่างประเทศ: ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางที่มี Visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารยืนยันการเดินทาง (Confirmed Itinerary) หรือรหัสการสำรองที่นั่ง (Reservation Code)
เที่ยวบินภายในประเทศ: ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวติดรูปอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 

Answer :
เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง: ท่านสามารถเข้ารับการเช็คอินได้ที่ อาคารผู้โดยสาร2 ขาออก ชั้นที่3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 12J 12K 12L และ 12M
เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ: ท่านสามารถเข้ารับการเช็คอินได้ที่ Row D เคาท์เตอร์ D3-D10 

Answer :
เที่ยวบินระหว่างประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดจะรับเช็คอิน 60 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
เที่ยวบินภายในประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดรับเช็คอิน 45 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
กรุณาเผื่อเวลามาถึงสนามบิน ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีสภาพการจราจรติดขัด อาจทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางมาสนามบินนานกว่าปกติ 

Answer :
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทุกสาขา ท่านสามารถส่งคำขอผ่านทาง www.thaismileair.com ที่เมนูจัดการการจอง และเลือก ขอรับใบเสร็จ หลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ

Answer :
ท่านสามารถรับใบกำกับภาษีด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ หรือขอรับผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบกำกับภาษีได้ทันที หรือสามารถส่งคำขอเพื่อรับที่สนามบินอื่นๆได้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนหลังจากใบกำกับภาษีดำเนินการเสร็จสิ้น

Answer :
ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง กล่าวคือ 
1) Acknowledge Email หมายถึง ทางบริษัทได้รับคำขอของท่านแล้ว และอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ 
2) Issued Email หมายถึง เอกสารของท่านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยอีเมล์ที่ท่านได้รับจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
a. กรณีรับที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ สามารถติดต่อรับได้ทันทีหลังได้รับอีเมล์ 
b. กรณีขอรับทางไปรษณีย์ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบธรรมดา โดยระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กระบวนการของไปรษณีย์ไทย 

Answer :
ท่านต้องส่งใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องเข้ามาที่บริษัทฯ หรือติดต่อช่องทางที่ท่านได้รับใบกำกับภาษีเพื่อแก้ไขเอกสารต่อไป

Answer :
ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Smile Service Center หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์พร้อมแนบใบแจ้งความเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Answer :
ได้ โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการเดินทางของท่านเพื่อขอราคากรุ๊ปที่อีเมล  groupsales@thaismileair.com

Answer :
ได้ โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงวันเดินทางผ่าน www.thaismileair.com ในจัดการการจอง (Manage my booking) ของท่าน นอกจากนี้ สามารถติดต่อสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ +66-2 -118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ได้ ผู้โดยสารสามารถเลือกจองที่นั่งได้ 360 วันก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทาง www.thaismileair.com

Answer :
ท่านผู้โดยสารสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือพิเศษล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยติดต่อสำนักงานไทยสมายล์หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ 02-118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยมีขนาดรวมของความกว้าง ความยาว และความสูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 44.85 นิ้ว (56 ซม.x 46 ซม.x 25 ซม. หรือ 21.5 นิ้ว x 18 นิ้ว x 9.75 นิ้ว)

Answer :
สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์พลัส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน30 กิโลกรัม (66 ปอนด์) สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์คลาส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม (44 ปอนด์) เด็กทารกที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์) ยกเว้น รถเข็นหรือตะกร้าเด็กเล็ก

Answer :
สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับสิทธิพิเศษอื่น เช่น น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม เข้าพักห้องรับรองพิเศษ ของสายการบินไทยสมายล์ได้หรือไม่ ได้ สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โดยสารกับสายการบินไทยสมายล์สามารถรับสิทธิพิเศษได้ดังนี้ 
– น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม
น้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรเงิน รอยัล ออร์คิด พลัส 
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส 
–การเข้าพักห้องรับรองพิเศษ 
สำหรับสนามบินที่มีห้องรับรอง สมาชิกบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเข้าใช้ได้ตามปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส

Answer :
ได้ โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  02-356-1111

Answer :
สามารถสะสมไมล์ได้ โดยสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับไมล์สะสม รวมถึงการแลกตั๋วรางวัล เมื่อโดยสารกับสายการบินไทยสมายล์ ได้ สำหรับเที่ยวบินไทยสมายล์ที่ระยะทางบินน้อยกว่า 500 ไมล์ ท่านสมาชิกจะได้รับไมล์สะสมอย่างน้อย 500 ไมล์

ชั้นโดยสาร                         ระดับชั้นราคา                ไมล์สะสมที่ได้รับ ประเภทของอัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัดพิเศษ                 U, A, P                       110%             สมายล์พลัส
ชั้นประหยัด                        Y, B, M, H, Q, V, W, T 100%             สมายล์เฟล๊กซี่
ชั้นประหยัด (ภายในประเทศ)* K, S, Z, O                    50%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด (ต่างประเทศ)*     K, S, Z, O                   25%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด                        T, K, S, Z, O               0%                สมายล์โปรโมชั่น
ทั้งนี้ บัตรโดยสารสปอนเซอร์ และบัตรโดยสารแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ จะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

อินเทอร์เน็ตเช็คอินคือการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบเช็คอินของการบินไทยสมายล์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

เมื่อคุณได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง และทราบรหัสสำรองที่นั่ง คุณแค่ต้องพิมพ์รหัสสำรองที่นั่งลงไป หลังเลือกรายการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ระบบจะทำการเช็คอินล่วงหน้าให้ทันที

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตไม่อนุญาตสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องใช้รถเข็น หรือเด็กเดินทางตามลำพัง แต่หากเป็นการสั่งอาหารพิเศษซึ่งได้แจ้งตอนสำรองที่นั่งไว้ ก็สามารถทำได้

ได้ และยังสามารถเช็คอินและเปลี่ยนที่นั่งในเที่ยวบินต่อเนื่องได้ด้วย หากเที่ยวบินนั้นอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน นอกจากนี้ หากคุณมีเที่ยวบินขากลับภายใน 24 ชั่วโมง และได้ทำการสำรองที่นั่งอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันไว้แล้ว ก็จะสามารถเช็คอินได้ในคราวเดียวกันด้วย แต่ถ้าหากเที่ยวบินต่อเนื่องนั้นเป็นเที่ยวบินของสายการบินอื่น จะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้

กฎหมายระหว่างประเทศห้ามบรรจุวัตถุ/สารต่อไปนี้ลงในสัมภาระฝาก และ/หรือถือขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตรังสี สารเพิ่มประจุไฟฟ้า วัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สีมีพิษ ถังออกซิเจน สี ปรอท และพลุดอกไม้เพลิง ในบางประเทศห้ามนำวัตถุ/สิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีกลิ่นแรง ไฟแช็คชนิดใช้เชื้อเพลิงและชนิดเติม อาหารสดและผลไม้ สัตว์ติดเชื้อ หรืออาวุธ รายการดังกล่าวอาจถูกยึด และผู้เป็นเจ้าของอาจถูกปรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ การบินไทยสมายล์ก่อนวันเดินทาง

ที่นั่งของท่านที่เช็คอินไว้แล้ว อาจถูกยกเลิก เพื่อให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่น รวมถึงบัตรโดยสารของท่านจะไม่สามารถใช้ได้อีก

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ใช้หนังสือเดินทางที่มี visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น หนังสือเดินทาง หรือ บัตรติดรูปอื่นๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง

รับชำระด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วีซ่า มาสเตอร์ ในสกุลเงินบาท

ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ที่เคาท์เตอร์เช็คอินในวันที่ท่านเดินทาง โดยสามารถใช้ได้ในวัน เวลา เที่ยวบิน เส้นทางที่ระบุในเอกสารรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม คิดเป็นกิโลกรัม เริ่มจาก 5 กิโลกรัม และ 10/15/20/25 และ 30 กิโลกรัมตามลำดับ ซึ่งสามารถซื้อได้สูงสุด 30 กิโลกรัม ต่อคน ต่อเส้นทาง

อัตราค่าระวางสัมภาระส่วนเกิน เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ อยู่ในรูปแบบการคิดคำนวณตามน้ำหนัก โดยจะระบุอัตราค่าระวางตามรายละเอียดด้านล่าง


เส้นทางภายในประเทศ

ระหว่าง กรุงเทพฯ และ

 • ขอนแก่น / อุดรธานี 55 บาท/ก.ก.
 • เชียงใหม่/ อุบลราชธานี 60 บาท/ก.ก.
 • สุราษฎร์ธานี 65 บาท/ก.ก.
 • เชียงราย/ ภูเก็ต/กระบี่ 70 บาท/ก.ก.
 • หาดใหญ่ 80 บาท/ก.ก.
 • นราธิวาส 90 บาท/ก.ก
 • ระหว่าง เชียงใหม่ และ ภูเก็ต 125 บาท/ก.ก.

เส้นทางต่างประเทศ

ระหว่างกรุงเทพและ

 • มาเก๊า 320 บาท/ก.ก.
 • ย่างกุ้ง 245 บาท/ก.ก.
 • เสียมราฐ 245 บาท/ก.ก.
 • ฉางซา 350 บาท/ก.ก. 

*หมายเหตุอัตราค่าระวางสัมภาระรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

ท่านจะได้รับน้ำหนักสัมภาระเดินทางฟรี 20 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Class และ 30 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Plus นอกจากนี้ท่านสามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินได้อีก 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมตามระดับสมาชิก คือ 10 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Silver และ 20 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Gold และ Platinum

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้จากลิงค์วิดีโอแนะนำขั้นตอนด้านล่าง 

   

  

 

 

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา

รับไมล์สะสม รอยัลออร์คิดพลัส
อ่านต่อ >>
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อ่านต่อ >>
เลือกที่นั่งฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม
อ่านต่อ >>
ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 ก.ก.
อ่านต่อ >>
รับไมล์สะสม รอยัลออร์คิดพลัส
อ่านต่อ >>
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อ่านต่อ >>
เลือกที่นั่งฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม
อ่านต่อ >>
ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 ก.ก.
อ่านต่อ >>
social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

ផលិតផលសូហ្វីធីខេត កំចាត់ស្នាមជាំ និង ស្នាមអុចខ្មៅ; ស្នាមក្រហម _កំចាត់គ្រប់បញ្ហាស្នាមជាំ _ស្នាមអុចខ្មៅ #ទទួលបានលទ្ធផលក្នុងរយះពេលមួយសប្តាហ៏ #ផលិតផល វ៉ាយរ៉ូស ស្ទីមសេល ដែលនាំចូលមកពីប្រទេស កូរ៉េ _ដើម្បីជួយអោយស្បែកសភ្លឺថ្លា _ទន់រលោង _ប្រឆាំងការវិវត្តន៏ទៅរកភាពចាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយក្រុមម៉ូលីគុលតូចៗ _ចូលទៅចិញ្ចឹមស្បែក ធ្វើអោយស្បែកស្រល់ថ្លា ។ _ជួយព្យាបាលស្បែកដែលឡើង ភឿក អាល់ហ្វា អាលូទីម #ដែលជាផលិតផលសុទ្ធពីប្រទេស ស្វីស ដែលជួយអោយស្បែកសភ្លឺថ្លានិងទន់រលោង និងជួយបង្រួមរន្ធរោមញើស *ប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផល សូហ្វីធីខេត ធ្វើអោយស្បែកស ដើម្បីទទួលបានផលិតផលឆាប់រហ័ស **អាចប្រើប្រាស់បានជាមួយផលិតផលកាពារកំដៅថ្ងៃក្នុងពេលតែមួយបាន។ ចំណុះ : ៨ ក្រាម Product of Thailand #AHASerum #WhiteningSeum #EncapsulatedSunscreen #Sunblock #WhiteRoseStemcell #SophisticateCambodia #Dutyfree #thaismileairways #Thaishop #nokscoot #thaiairways #allstargolfcomplex #Cambodia

social hub

social

Let your dreams take flight with Thai Smile Airways ให้ความฝันของคุณได้โบยบินกับไทยสมายล์แอร์เวย์ #THAISmileAirways #SmileEveryWhere

social hub

social

❤❤❤ Much thanks for those who concerned with this

social hub

social

• ทุก ๆ ครั้งที่เธอไปกับฉันจะมีแต่รอยยิ้ม ..บินไปกับฉัน #ThaiSmile ❤

social hub

social

social hub

social

Bus gate again??? #thaismile #thaismileairways

social hub

social

ชีวิตมีแต่การเดินทางจิงๆ

social hub

social

เพราะชีวิตคือการเดินทาง..... #lifeisajourney2018 #ใช้ชีวิตให้สนุก #thaiairways #thaismile #thaismileairways #รัก

social hub

Load More