• เลือกหลายปลายทาง

  1

  เลือกผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1
1

เลือกผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร
ทั่วไป

0

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 2 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด

ประกันภัยการเดินทาง

เพิ่มความมั่นใจให้กับการเดินทางในต่างแดนของคุณแบบไร้กังวล

Flight Pass

Thai Smile, in collaboration with Optiontown, presents Flight Pass that allows you to conveniently pre-purchase flights at a LOW PRICE and book flights later when you want to travel


?
Frequently

พบคำตอบของทุกคำถาม เพื่อการเดินทางที่ดีกว่าของคุณ

 ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ เบอร์1181 หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ และตัวแทนจำหน่ายไทยสมายล์

สำหรับการจองตั๋วโดยสารแบบกลุ่ม จะต้องมีจำนวนผู้โดยสาร 9 คนขึ้นไป ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วโดยสารแบบกลุ่มโดยการติดต่อไปยังอีเมลล์ groupsales@thaismileair.com

ไทยสมายล์จะส่งหลักฐานยืนยันการจอง และรหัสการจองผ่านทางSMS และ อีเมล

ผู้โดยสารจะได้รับหลักฐานยืนยันการจอง และรหัสการจองผ่านทางอีเมล และ SMS (เฉพาะเบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย)

เด็กทารกที่สามารถเดินทางกับไทยสมายล์ได้ต้องมีอายุมากกว่า 7 วัน และไม่เกิน 2 ปี ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเด็กทารกจะได้รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม 10 กิโลกรัม และสามารถจองตั๋วโดยสารสำหรับเด็กทารกผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อคอลเซ็นเตอร์ เบอร์1181 หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์

ผู้โดยสารเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จำเป็นจะต้องมีพนักงานของสายการบินไทยสมายล์คอยดูแลตลอดการเดินทางในแต่ละเส้นทาง สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปี สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม,ผู้ปกครองสมารถร้องขอพนักงานของสายการบินไทยสมายล์คอยดูแลตลอดการเดินทางได้เช่นกัน

ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานทางการเงินในขณะเช็คอิน

ผู้โดยสารชั้นสมายล์พลัส จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขึ้นเครื่องก่อนผู้โดยสารชั้นสมายล์คลาส และมีสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองรอยัลออร์คิดพลัส พร้อมทั้งได้รับบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน และ ได้รับน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม

Answer :
1) เคาท์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบิน 
2) เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นไทยสมายล์ ก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมง ยกเว้นบัตรโดยสารเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ของสายการบินไทย (TGxxxx) 

Answer :
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุอันตรายห้ามนำวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตภาพรังสี สารเร่งไฟหรือวัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สารพิษ ถังออกซิเจนความดันสูง สี ปรอท อาวุธยุทโธปกรณ์ และพลุดอกไม้ไฟ สำหรับสัมภาระทั้งที่ฝากและถือขึ้นเครื่อง ในหลายประเทศห้ามรับสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่อง เช่น วัสดุที่ส่งกลิ่นรุนแรง น้ำมันเติมไฟแช็ก ผลไม้และอาหารสด สัตว์ที่แพร่เชื้อโรค หรืออาวุธต่างๆ หากฝ่าฝืน อาจถูกยึดหรือถูกปรับ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระว่าจะนำไปได้หรือไม่ กรุณาสอบถามจากพนักงานของสายการบินไทยสมายล์ก่อนทำการเช็คอิน

สำหรับทารก จำเป็นต้องแสดงสูติบัตร ณ จุดเช็คอิน สำหรับผู้โดยสารเด็ก จะต้องแสดง สูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเช็คอิน

เที่ยวบินระหว่างประเทศ: ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางที่มี Visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารยืนยันการเดินทาง (Confirmed Itinerary) หรือรหัสการสำรองที่นั่ง (Reservation Code)
เที่ยวบินภายในประเทศ: ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวติดรูปอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 

Answer :
เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ: ท่านสามารถเข้ารับการเช็คอินได้ที่ Row D เคาท์เตอร์ D3-D10 

Answer :
เที่ยวบินระหว่างประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดจะรับเช็คอิน 60 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
เที่ยวบินภายในประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดรับเช็คอิน 45 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
กรุณาเผื่อเวลามาถึงสนามบิน ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีสภาพการจราจรติดขัด อาจทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางมาสนามบินนานกว่าปกติ 

ผู้โดยสารตั้งครรภ์ต้องแจ้งขณะทำการจองตั๋วโดยสาร และผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์จนถึง 36 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ และผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์ไม่สามารถเดินทางกับไทยสมายล์ได้

ผู้โดยสารสามารถสั่งอาหารพิเศษผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ เบอร์1181 ได้ก่อนออกเดินทาง 48 ชั่วโมง และสามารถเลือกประเภทอาหารได้ตามรายการด้านล่างนี้ 

รหัส 

คำบรรยาย 

BBML 

Infant/ Baby food 

อาหารสำหรับเด็กที่มีอายุ 6-10 เดือน 

CHML 

Child meal 

อาหารสำหรับเด็กที่มีอายุ 2 ปี หรือ มากกว่า 2 ปี อาหารชนิดนี้แนะนำสำหรับเด็กที่ไม่สามารถรับประทานอาหารที่บริการปกติบนเครื่องได้เนื่องจากมีรสจัดเกินไป 

BLML 

Bland/Soft meal or light or low fibre diet. 

อาหารจืด อ่อน สำหรับผู้โดยสารที่มีอาการปวดท้องหรือมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ 

MOML 

Muslim Meal 

อาหารมุสลิม ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อหมู แฮม แบคอน แอลกอฮอล์โดยเป็นไปตามกฎของฮาลาล 

HNML 

Hindu Meal 

อาหารฮินดูเป็นอาหารที่ปรุงจากเนื้อลูกแกะ เนื้อปลา และเนื้ออื่น ๆ แต่ปราศจากเนื้อวัวและเนื้อหมู ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมได้รับการอนุญาต 

AVML 

Vegetarian Hindu/ Indian Vegetarian meal 

อาหารจำพวกเนื้อ ปลา และ สัตว์ปีก ส่วนอาหารที่มีส่วนผสมของหมู เจลาตินและไข่เป็นจำพวกอาหารต้องห้าม 

SFML 

Seafood Meal 

อาหารทะเล 

VGML 

Strict European vegetarian meal 

อาหารมังสวิรัติแบบเคร่ง ปราศจากผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทุกประเภท 

RVML 

Raw vegetarian meal 

อาหารมังสวิรัติ มีส่วนผสมของผักสดและผลไม้สด 

VJML 

Vegetarian Jain meal/strict Indian vegetarian 

อาหารเจสำหรับผู้นับถือศาสนาเชน/หรือสำหรับคนอินเดียที่กินมังสวิรัติแบบเคร่ง 

VLML 

Western vegetarian meal 

อาหารมังวิรัติ แบบไม่เคร่ง มีส่วนประกอบของนม ไข่ เนยแข็ง ผลไม้ ผัก ธัญพืช ถั่ว 

DBML 

Diabetic meal 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งที่มีอินซูลีน และไม่มีอินซูลีน 

FPML 

Fruit platter 

อาหารจานผลไม้ มีทั้งผลไม้สดและผลไม้แห้ง 

GFML 

Gluten meal  

อาหารปราศจากกลูเตน (โปรตีนจากข้าวไรย์ ข้าวบาร์เล่ย์ และข้าวโอ๊ต) 

LCML 

Low-calorie meal 

อาหารพลังงานต่ำแต่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

LFML 

Low fat/cholesterol meal 

อาหารคอเลสเตอรอลต่ำ/ไขมันต่ำ 

LSML 

Low sodium meal  

อาหารโซเดียมต่ำ หรือไม่มีส่วนประกอบของเกลือ 

NLML 

Non-Lactose meal 

อาหารที่มีแล็คโตสต่ำหรือปราศจากแล็คโตส (แล็คโตส คือน้ำตาลที่ผสมอยู่ในน้ำนม) 

 

 

 

สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร Smile promotion และ Smile Saver จะไม่ได้รับเงินคืน ส่วนผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร Smile value, Smile Flexi และ Smile Plus จะได้รับเงินคืนโดยมีค่าธรรมเนียม โดยท่านสามารถร้องขอการคืนเงินจากสายการบินไทยสมายล์ได้ผ่านช่องทาง https://member.thaismileair.com/customerservice/refund

Answer :
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทุกสาขา ท่านสามารถส่งคำขอผ่านทาง www.thaismileair.com ที่เมนูจัดการการจอง และเลือก ขอรับใบเสร็จ หลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ

Answer :
ท่านสามารถรับใบกำกับภาษีด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ หรือขอรับผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบกำกับภาษีได้ทันที หรือสามารถส่งคำขอเพื่อรับที่สนามบินอื่นๆได้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนหลังจากใบกำกับภาษีดำเนินการเสร็จสิ้น

Answer :
ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง กล่าวคือ 
1) Acknowledge Email หมายถึง ทางบริษัทได้รับคำขอของท่านแล้ว และอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ 
2) Issued Email หมายถึง เอกสารของท่านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยอีเมล์ที่ท่านได้รับจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
a. กรณีรับที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ สามารถติดต่อรับได้ทันทีหลังได้รับอีเมล์ 
b. กรณีขอรับทางไปรษณีย์ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบธรรมดา โดยระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กระบวนการของไปรษณีย์ไทย 

Answer :
ท่านต้องส่งใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องเข้ามาที่บริษัทฯ หรือติดต่อช่องทางที่ท่านได้รับใบกำกับภาษีเพื่อแก้ไขเอกสารต่อไป

Answer :
ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Smile Service Center หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์พร้อมแนบใบแจ้งความเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Answer :
ได้ โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการเดินทางของท่านเพื่อขอราคากรุ๊ปที่อีเมล  groupsales@thaismileair.com

Answer :
ได้ โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงวันเดินทางผ่าน www.thaismileair.com ในจัดการการจอง (Manage my booking) ของท่าน นอกจากนี้ สามารถติดต่อสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ +66-2 -118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ได้ ผู้โดยสารสามารถเลือกจองที่นั่งได้ 360 วันก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทาง www.thaismileair.com

Answer :
ท่านผู้โดยสารสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือพิเศษล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยติดต่อสำนักงานไทยสมายล์หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ 02-118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยมีขนาดรวมของความกว้าง ความยาว และความสูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 44.85 นิ้ว (56 ซม.x 46 ซม.x 25 ซม. หรือ 21.5 นิ้ว x 18 นิ้ว x 9.75 นิ้ว)

Answer :
สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์พลัส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน30 กิโลกรัม (66 ปอนด์) สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์คลาส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม (44 ปอนด์) เด็กทารกที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์) ยกเว้น รถเข็นหรือตะกร้าเด็กเล็ก

ไมล์สะสมจะเข้าสู่บัญชีของแต่ละบุคคล และไม่สามารถโอนหรือเข้ากับบัญชีของสมาชิก

สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินโดยไทยสมายล์ หากไมล์สะสมยังไม่ถูกบันทึกเข้าในบัญชีสำสมไมล์ของท่านภายใน 3 วัน หลังการเดินทาง ท่านสามารถ สแกนบัตรโดยสาร (Boarding pass) และบัตรโดยสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมแจ้ง หมายเลขสมาชิกของท่านที่ customer.service@thaismileair.com

การแจ้งมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของคุณ เมื่อทำการสำรองที่นั่งกับไทยสมายล์ จะช่วยให้ไมล์สะสมเข้าสู่บัญชีอัตโนมัติ ควรแสดงบัตร สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและยืนยันว่าได้มีการระบุหมายเลขสมาชิกอย่างถูกต้อง

Answer :
สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับสิทธิพิเศษอื่น เช่น น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม เข้าพักห้องรับรองพิเศษ ของสายการบินไทยสมายล์ได้หรือไม่ ได้ สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โดยสารกับสายการบินไทยสมายล์สามารถรับสิทธิพิเศษได้ดังนี้ 
– น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม
น้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรเงิน รอยัล ออร์คิด พลัส 
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส 
–การเข้าพักห้องรับรองพิเศษ 
สำหรับสนามบินที่มีห้องรับรอง สมาชิกบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเข้าใช้ได้ตามปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส

Answer :
ได้ โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  02-356-1111

Answer :
สามารถสะสมไมล์ได้ โดยสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับไมล์สะสม รวมถึงการแลกตั๋วรางวัล เมื่อโดยสารกับสายการบินไทยสมายล์ ได้ สำหรับเที่ยวบินไทยสมายล์ที่ระยะทางบินน้อยกว่า 500 ไมล์ ท่านสมาชิกจะได้รับไมล์สะสมอย่างน้อย 500 ไมล์

ชั้นโดยสาร                         ระดับชั้นราคา                ไมล์สะสมที่ได้รับ ประเภทของอัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัดพิเศษ                 U, A, P                       110%             สมายล์พลัส
ชั้นประหยัด                        Y, B, M, H, Q, V, W, T 100%             สมายล์เฟล๊กซี่
ชั้นประหยัด (ภายในประเทศ)* K, S, Z, O                    50%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด (ต่างประเทศ)*     K, S, Z, O                   25%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด                        T, K, S, Z, O               0%                สมายล์โปรโมชั่น
ทั้งนี้ บัตรโดยสารสปอนเซอร์ และบัตรโดยสารแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ จะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

อินเทอร์เน็ตเช็คอินคือการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบเช็คอินของการบินไทยสมายล์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

เมื่อคุณได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง และทราบรหัสสำรองที่นั่ง คุณแค่ต้องพิมพ์รหัสสำรองที่นั่งลงไป หลังเลือกรายการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ระบบจะทำการเช็คอินล่วงหน้าให้ทันที

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตไม่อนุญาตสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องใช้รถเข็น หรือเด็กเดินทางตามลำพัง แต่หากเป็นการสั่งอาหารพิเศษซึ่งได้แจ้งตอนสำรองที่นั่งไว้ ก็สามารถทำได้

ได้ และยังสามารถเช็คอินและเปลี่ยนที่นั่งในเที่ยวบินต่อเนื่องได้ด้วย หากเที่ยวบินนั้นอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน นอกจากนี้ หากคุณมีเที่ยวบินขากลับภายใน 24 ชั่วโมง และได้ทำการสำรองที่นั่งอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันไว้แล้ว ก็จะสามารถเช็คอินได้ในคราวเดียวกันด้วย แต่ถ้าหากเที่ยวบินต่อเนื่องนั้นเป็นเที่ยวบินของสายการบินอื่น จะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้

กฎหมายระหว่างประเทศห้ามบรรจุวัตถุ/สารต่อไปนี้ลงในสัมภาระฝาก และ/หรือถือขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตรังสี สารเพิ่มประจุไฟฟ้า วัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สีมีพิษ ถังออกซิเจน สี ปรอท และพลุดอกไม้เพลิง ในบางประเทศห้ามนำวัตถุ/สิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีกลิ่นแรง ไฟแช็คชนิดใช้เชื้อเพลิงและชนิดเติม อาหารสดและผลไม้ สัตว์ติดเชื้อ หรืออาวุธ รายการดังกล่าวอาจถูกยึด และผู้เป็นเจ้าของอาจถูกปรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ การบินไทยสมายล์ก่อนวันเดินทาง

ที่นั่งของท่านที่เช็คอินไว้แล้ว อาจถูกยกเลิก เพื่อให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่น รวมถึงบัตรโดยสารของท่านจะไม่สามารถใช้ได้อีก

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ใช้หนังสือเดินทางที่มี visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น หนังสือเดินทาง หรือ บัตรติดรูปอื่นๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง

สายการบินไทยสมายล์ไม่แนะนำให้ผู้โดยสารเก็บสัมภาระเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าเดินทาง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้อง คอมพิวเตอร์เงิน เครื่องประดับ และอื่น ๆ สายการบินไทยสมายล์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง

ติดต่อเคาน์เตอร์ lost&found ทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง

รับชำระด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วีซ่า มาสเตอร์ ในสกุลเงินบาท

ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ที่เคาท์เตอร์เช็คอินในวันที่ท่านเดินทาง โดยสามารถใช้ได้ในวัน เวลา เที่ยวบิน เส้นทางที่ระบุในเอกสารรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม คิดเป็นกิโลกรัม เริ่มจาก 5 กิโลกรัม และ 10/15/20/25 และ 30 กิโลกรัมตามลำดับ ซึ่งสามารถซื้อได้สูงสุด 30 กิโลกรัม ต่อคน ต่อเส้นทาง

อัตราค่าระวางสัมภาระส่วนเกิน เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ อยู่ในรูปแบบการคิดคำนวณตามน้ำหนัก โดยจะระบุอัตราค่าระวางตามรายละเอียดในนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระ หัวข้อ “Excess Checked Baggage” 

ท่านจะได้รับน้ำหนักสัมภาระเดินทางฟรี 20 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Class และ 30 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Plus นอกจากนี้ท่านสามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินได้อีก 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมตามระดับสมาชิก คือ 10 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Silver และ 20 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Gold และ Platinum

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้จากลิงค์วิดีโอแนะนำขั้นตอนด้านล่าง 

   

  

 

 

 ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ เบอร์1181 หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ และตัวแทนจำหน่ายไทยสมายล์

สำหรับการจองตั๋วโดยสารแบบกลุ่ม จะต้องมีจำนวนผู้โดยสาร 9 คนขึ้นไป ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วโดยสารแบบกลุ่มโดยการติดต่อไปยังอีเมลล์ groupsales@thaismileair.com

ไทยสมายล์จะส่งหลักฐานยืนยันการจอง และรหัสการจองผ่านทางSMS และ อีเมล

ผู้โดยสารจะได้รับหลักฐานยืนยันการจอง และรหัสการจองผ่านทางอีเมล และ SMS (เฉพาะเบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย)

เด็กทารกที่สามารถเดินทางกับไทยสมายล์ได้ต้องมีอายุมากกว่า 7 วัน และไม่เกิน 2 ปี ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเด็กทารกจะได้รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม 10 กิโลกรัม และสามารถจองตั๋วโดยสารสำหรับเด็กทารกผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อคอลเซ็นเตอร์ เบอร์1181 หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์

ผู้โดยสารเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จำเป็นจะต้องมีพนักงานของสายการบินไทยสมายล์คอยดูแลตลอดการเดินทางในแต่ละเส้นทาง สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปี สามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม,ผู้ปกครองสมารถร้องขอพนักงานของสายการบินไทยสมายล์คอยดูแลตลอดการเดินทางได้เช่นกัน

ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานทางการเงินในขณะเช็คอิน

ผู้โดยสารชั้นสมายล์พลัส จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขึ้นเครื่องก่อนผู้โดยสารชั้นสมายล์คลาส และมีสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองรอยัลออร์คิดพลัส พร้อมทั้งได้รับบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน และ ได้รับน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม

Answer :
1) เคาท์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบิน 
2) เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นไทยสมายล์ ก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมง ยกเว้นบัตรโดยสารเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ของสายการบินไทย (TGxxxx) 

Answer :
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุอันตรายห้ามนำวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตภาพรังสี สารเร่งไฟหรือวัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สารพิษ ถังออกซิเจนความดันสูง สี ปรอท อาวุธยุทโธปกรณ์ และพลุดอกไม้ไฟ สำหรับสัมภาระทั้งที่ฝากและถือขึ้นเครื่อง ในหลายประเทศห้ามรับสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่อง เช่น วัสดุที่ส่งกลิ่นรุนแรง น้ำมันเติมไฟแช็ก ผลไม้และอาหารสด สัตว์ที่แพร่เชื้อโรค หรืออาวุธต่างๆ หากฝ่าฝืน อาจถูกยึดหรือถูกปรับ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระว่าจะนำไปได้หรือไม่ กรุณาสอบถามจากพนักงานของสายการบินไทยสมายล์ก่อนทำการเช็คอิน

สำหรับทารก จำเป็นต้องแสดงสูติบัตร ณ จุดเช็คอิน สำหรับผู้โดยสารเด็ก จะต้องแสดง สูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเช็คอิน

เที่ยวบินระหว่างประเทศ: ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางที่มี Visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารยืนยันการเดินทาง (Confirmed Itinerary) หรือรหัสการสำรองที่นั่ง (Reservation Code)
เที่ยวบินภายในประเทศ: ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวติดรูปอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 

Answer :
เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ: ท่านสามารถเข้ารับการเช็คอินได้ที่ Row D เคาท์เตอร์ D3-D10 

Answer :
เที่ยวบินระหว่างประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดจะรับเช็คอิน 60 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
เที่ยวบินภายในประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดรับเช็คอิน 45 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
กรุณาเผื่อเวลามาถึงสนามบิน ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีสภาพการจราจรติดขัด อาจทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางมาสนามบินนานกว่าปกติ 

ผู้โดยสารตั้งครรภ์ต้องแจ้งขณะทำการจองตั๋วโดยสาร และผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์จนถึง 36 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ และผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์ไม่สามารถเดินทางกับไทยสมายล์ได้

ผู้โดยสารสามารถสั่งอาหารพิเศษผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ เบอร์1181 ได้ก่อนออกเดินทาง 48 ชั่วโมง และสามารถเลือกประเภทอาหารได้ตามรายการด้านล่างนี้ 

รหัส 

คำบรรยาย 

BBML 

Infant/ Baby food 

อาหารสำหรับเด็กที่มีอายุ 6-10 เดือน 

CHML 

Child meal 

อาหารสำหรับเด็กที่มีอายุ 2 ปี หรือ มากกว่า 2 ปี อาหารชนิดนี้แนะนำสำหรับเด็กที่ไม่สามารถรับประทานอาหารที่บริการปกติบนเครื่องได้เนื่องจากมีรสจัดเกินไป 

BLML 

Bland/Soft meal or light or low fibre diet. 

อาหารจืด อ่อน สำหรับผู้โดยสารที่มีอาการปวดท้องหรือมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ 

MOML 

Muslim Meal 

อาหารมุสลิม ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อหมู แฮม แบคอน แอลกอฮอล์โดยเป็นไปตามกฎของฮาลาล 

HNML 

Hindu Meal 

อาหารฮินดูเป็นอาหารที่ปรุงจากเนื้อลูกแกะ เนื้อปลา และเนื้ออื่น ๆ แต่ปราศจากเนื้อวัวและเนื้อหมู ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมได้รับการอนุญาต 

AVML 

Vegetarian Hindu/ Indian Vegetarian meal 

อาหารจำพวกเนื้อ ปลา และ สัตว์ปีก ส่วนอาหารที่มีส่วนผสมของหมู เจลาตินและไข่เป็นจำพวกอาหารต้องห้าม 

SFML 

Seafood Meal 

อาหารทะเล 

VGML 

Strict European vegetarian meal 

อาหารมังสวิรัติแบบเคร่ง ปราศจากผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทุกประเภท 

RVML 

Raw vegetarian meal 

อาหารมังสวิรัติ มีส่วนผสมของผักสดและผลไม้สด 

VJML 

Vegetarian Jain meal/strict Indian vegetarian 

อาหารเจสำหรับผู้นับถือศาสนาเชน/หรือสำหรับคนอินเดียที่กินมังสวิรัติแบบเคร่ง 

VLML 

Western vegetarian meal 

อาหารมังวิรัติ แบบไม่เคร่ง มีส่วนประกอบของนม ไข่ เนยแข็ง ผลไม้ ผัก ธัญพืช ถั่ว 

DBML 

Diabetic meal 

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งที่มีอินซูลีน และไม่มีอินซูลีน 

FPML 

Fruit platter 

อาหารจานผลไม้ มีทั้งผลไม้สดและผลไม้แห้ง 

GFML 

Gluten meal  

อาหารปราศจากกลูเตน (โปรตีนจากข้าวไรย์ ข้าวบาร์เล่ย์ และข้าวโอ๊ต) 

LCML 

Low-calorie meal 

อาหารพลังงานต่ำแต่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

LFML 

Low fat/cholesterol meal 

อาหารคอเลสเตอรอลต่ำ/ไขมันต่ำ 

LSML 

Low sodium meal  

อาหารโซเดียมต่ำ หรือไม่มีส่วนประกอบของเกลือ 

NLML 

Non-Lactose meal 

อาหารที่มีแล็คโตสต่ำหรือปราศจากแล็คโตส (แล็คโตส คือน้ำตาลที่ผสมอยู่ในน้ำนม) 

 

 

 

สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร Smile promotion และ Smile Saver จะไม่ได้รับเงินคืน ส่วนผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร Smile value, Smile Flexi และ Smile Plus จะได้รับเงินคืนโดยมีค่าธรรมเนียม โดยท่านสามารถร้องขอการคืนเงินจากสายการบินไทยสมายล์ได้ผ่านช่องทาง https://member.thaismileair.com/customerservice/refund

Answer :
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทุกสาขา ท่านสามารถส่งคำขอผ่านทาง www.thaismileair.com ที่เมนูจัดการการจอง และเลือก ขอรับใบเสร็จ หลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ

Answer :
ท่านสามารถรับใบกำกับภาษีด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ หรือขอรับผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบกำกับภาษีได้ทันที หรือสามารถส่งคำขอเพื่อรับที่สนามบินอื่นๆได้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนหลังจากใบกำกับภาษีดำเนินการเสร็จสิ้น

Answer :
ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง กล่าวคือ 
1) Acknowledge Email หมายถึง ทางบริษัทได้รับคำขอของท่านแล้ว และอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ 
2) Issued Email หมายถึง เอกสารของท่านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยอีเมล์ที่ท่านได้รับจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
a. กรณีรับที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ สามารถติดต่อรับได้ทันทีหลังได้รับอีเมล์ 
b. กรณีขอรับทางไปรษณีย์ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบธรรมดา โดยระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กระบวนการของไปรษณีย์ไทย 

Answer :
ท่านต้องส่งใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องเข้ามาที่บริษัทฯ หรือติดต่อช่องทางที่ท่านได้รับใบกำกับภาษีเพื่อแก้ไขเอกสารต่อไป

Answer :
ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Smile Service Center หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์พร้อมแนบใบแจ้งความเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Answer :
ได้ โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการเดินทางของท่านเพื่อขอราคากรุ๊ปที่อีเมล  groupsales@thaismileair.com

Answer :
ได้ โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงวันเดินทางผ่าน www.thaismileair.com ในจัดการการจอง (Manage my booking) ของท่าน นอกจากนี้ สามารถติดต่อสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ +66-2 -118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ได้ ผู้โดยสารสามารถเลือกจองที่นั่งได้ 360 วันก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทาง www.thaismileair.com

Answer :
ท่านผู้โดยสารสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือพิเศษล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยติดต่อสำนักงานไทยสมายล์หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ 02-118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยมีขนาดรวมของความกว้าง ความยาว และความสูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 44.85 นิ้ว (56 ซม.x 46 ซม.x 25 ซม. หรือ 21.5 นิ้ว x 18 นิ้ว x 9.75 นิ้ว)

Answer :
สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์พลัส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน30 กิโลกรัม (66 ปอนด์) สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์คลาส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม (44 ปอนด์) เด็กทารกที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์) ยกเว้น รถเข็นหรือตะกร้าเด็กเล็ก

ไมล์สะสมจะเข้าสู่บัญชีของแต่ละบุคคล และไม่สามารถโอนหรือเข้ากับบัญชีของสมาชิก

สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินโดยไทยสมายล์ หากไมล์สะสมยังไม่ถูกบันทึกเข้าในบัญชีสำสมไมล์ของท่านภายใน 3 วัน หลังการเดินทาง ท่านสามารถ สแกนบัตรโดยสาร (Boarding pass) และบัตรโดยสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมแจ้ง หมายเลขสมาชิกของท่านที่ customer.service@thaismileair.com

การแจ้งมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของคุณ เมื่อทำการสำรองที่นั่งกับไทยสมายล์ จะช่วยให้ไมล์สะสมเข้าสู่บัญชีอัตโนมัติ ควรแสดงบัตร สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและยืนยันว่าได้มีการระบุหมายเลขสมาชิกอย่างถูกต้อง

Answer :
สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับสิทธิพิเศษอื่น เช่น น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม เข้าพักห้องรับรองพิเศษ ของสายการบินไทยสมายล์ได้หรือไม่ ได้ สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โดยสารกับสายการบินไทยสมายล์สามารถรับสิทธิพิเศษได้ดังนี้ 
– น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม
น้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรเงิน รอยัล ออร์คิด พลัส 
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส 
–การเข้าพักห้องรับรองพิเศษ 
สำหรับสนามบินที่มีห้องรับรอง สมาชิกบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเข้าใช้ได้ตามปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส

Answer :
ได้ โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  02-356-1111

Answer :
สามารถสะสมไมล์ได้ โดยสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับไมล์สะสม รวมถึงการแลกตั๋วรางวัล เมื่อโดยสารกับสายการบินไทยสมายล์ ได้ สำหรับเที่ยวบินไทยสมายล์ที่ระยะทางบินน้อยกว่า 500 ไมล์ ท่านสมาชิกจะได้รับไมล์สะสมอย่างน้อย 500 ไมล์

ชั้นโดยสาร                         ระดับชั้นราคา                ไมล์สะสมที่ได้รับ ประเภทของอัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัดพิเศษ                 U, A, P                       110%             สมายล์พลัส
ชั้นประหยัด                        Y, B, M, H, Q, V, W, T 100%             สมายล์เฟล๊กซี่
ชั้นประหยัด (ภายในประเทศ)* K, S, Z, O                    50%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด (ต่างประเทศ)*     K, S, Z, O                   25%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด                        T, K, S, Z, O               0%                สมายล์โปรโมชั่น
ทั้งนี้ บัตรโดยสารสปอนเซอร์ และบัตรโดยสารแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ จะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

อินเทอร์เน็ตเช็คอินคือการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบเช็คอินของการบินไทยสมายล์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

เมื่อคุณได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง และทราบรหัสสำรองที่นั่ง คุณแค่ต้องพิมพ์รหัสสำรองที่นั่งลงไป หลังเลือกรายการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ระบบจะทำการเช็คอินล่วงหน้าให้ทันที

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตไม่อนุญาตสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องใช้รถเข็น หรือเด็กเดินทางตามลำพัง แต่หากเป็นการสั่งอาหารพิเศษซึ่งได้แจ้งตอนสำรองที่นั่งไว้ ก็สามารถทำได้

ได้ และยังสามารถเช็คอินและเปลี่ยนที่นั่งในเที่ยวบินต่อเนื่องได้ด้วย หากเที่ยวบินนั้นอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน นอกจากนี้ หากคุณมีเที่ยวบินขากลับภายใน 24 ชั่วโมง และได้ทำการสำรองที่นั่งอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันไว้แล้ว ก็จะสามารถเช็คอินได้ในคราวเดียวกันด้วย แต่ถ้าหากเที่ยวบินต่อเนื่องนั้นเป็นเที่ยวบินของสายการบินอื่น จะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้

กฎหมายระหว่างประเทศห้ามบรรจุวัตถุ/สารต่อไปนี้ลงในสัมภาระฝาก และ/หรือถือขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตรังสี สารเพิ่มประจุไฟฟ้า วัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สีมีพิษ ถังออกซิเจน สี ปรอท และพลุดอกไม้เพลิง ในบางประเทศห้ามนำวัตถุ/สิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีกลิ่นแรง ไฟแช็คชนิดใช้เชื้อเพลิงและชนิดเติม อาหารสดและผลไม้ สัตว์ติดเชื้อ หรืออาวุธ รายการดังกล่าวอาจถูกยึด และผู้เป็นเจ้าของอาจถูกปรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ การบินไทยสมายล์ก่อนวันเดินทาง

ที่นั่งของท่านที่เช็คอินไว้แล้ว อาจถูกยกเลิก เพื่อให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่น รวมถึงบัตรโดยสารของท่านจะไม่สามารถใช้ได้อีก

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ใช้หนังสือเดินทางที่มี visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น หนังสือเดินทาง หรือ บัตรติดรูปอื่นๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง

สายการบินไทยสมายล์ไม่แนะนำให้ผู้โดยสารเก็บสัมภาระเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าเดินทาง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้อง คอมพิวเตอร์เงิน เครื่องประดับ และอื่น ๆ สายการบินไทยสมายล์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง

ติดต่อเคาน์เตอร์ lost&found ทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง

รับชำระด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วีซ่า มาสเตอร์ ในสกุลเงินบาท

ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ที่เคาท์เตอร์เช็คอินในวันที่ท่านเดินทาง โดยสามารถใช้ได้ในวัน เวลา เที่ยวบิน เส้นทางที่ระบุในเอกสารรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม คิดเป็นกิโลกรัม เริ่มจาก 5 กิโลกรัม และ 10/15/20/25 และ 30 กิโลกรัมตามลำดับ ซึ่งสามารถซื้อได้สูงสุด 30 กิโลกรัม ต่อคน ต่อเส้นทาง

อัตราค่าระวางสัมภาระส่วนเกิน เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ อยู่ในรูปแบบการคิดคำนวณตามน้ำหนัก โดยจะระบุอัตราค่าระวางตามรายละเอียดในนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระ หัวข้อ “Excess Checked Baggage” 

ท่านจะได้รับน้ำหนักสัมภาระเดินทางฟรี 20 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Class และ 30 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Plus นอกจากนี้ท่านสามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินได้อีก 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมตามระดับสมาชิก คือ 10 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Silver และ 20 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Gold และ Platinum

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้จากลิงค์วิดีโอแนะนำขั้นตอนด้านล่าง 

   

  

 

 

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา

รับไมล์สะสม รอยัลออร์คิดพลัส
อ่านต่อ >>
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อ่านต่อ >>
เลือกที่นั่งฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม
อ่านต่อ >>
ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 ก.ก.
อ่านต่อ >>
รับไมล์สะสม รอยัลออร์คิดพลัส
อ่านต่อ >>
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อ่านต่อ >>
เลือกที่นั่งฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม
อ่านต่อ >>
ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 ก.ก.
อ่านต่อ >>
social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

nothing is everything #thaicabincrew #thaismileairways

social hub

social

วันหยุดหมดไปเร็วเหลือเกิน....ขอหยุดต่อได้ไหม...... #butamanphotography #flightattendant #air #thaismile #flights #airway #fly #thaismileairways #sun #sunset

social hub

social

✈️ เที่ยวอุบลฯ วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้กับ ThaiSmile ✨ เริ่มต้นแค่ 1,250 บาทเท่านั้น ⛅️ จองเลยกับ TraveliGo

social hub

social

Ubon Ratchathani in Thailand’s Northeast Organises the Candle Festival in July every year, showcasing the traditional skills of carving huge candles. . . . งานแกะสลักเทียน ศิลปะแห่งความศรัทธา . . .

social hub

social

ชมความวิจิตรขบวนแห่เทียนพรรษา บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี⁠ .⁠ Ubon Ratchathani Candle Festival’s highlight on Asahna Buchna day is located in Thung Si Muang Park in the town’s centre.⁠ #THAISmile #THAISmileAirways #SmileExperience #SmileJourney #CandleFestival #UbonRatchathani

social hub

social

Soon.... . . . . . . . . . #travelgram #photography #instatravel #takemeaway #traveladdict #travelforlife #fly #airplane #wings #iger #moodboard #wednesdayvibes #beardedgay #gayguy #skyline #wanderlust #aroundtheworld #beautifulcities #europe #loveeurope #citytrip #travelphotography #picoftheday #aviation #thaismileairways #airway

social hub

social

@hotelcloverpatongphuket ทุกรายละเอียดของโรงแรมได้รับการสร้างสรรค์เพื่อมอบความสุขสงบ ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ให้แก่แขกผู้มาพักมากที่สุด ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบของห้องพักได้อย่างหลากหลายตามใจชอบ อาทิเช่น ห้องซูพีเรีย บัลโคนี, ห้องซูพีเรีย เดย์เบด, ห้องเดอลักซ์ จากุชชี ฯลฯ . . . Every single detail is created to provide the atmosphere of tranquility, serene and comfort. There are several types of rooms including superior with balcony, superior with daybed and delux with jacuzzi. . . . #cloverpatong #hotelclover #hotelcloverpatong #patong #patongphuket #phuket #phuketthailand #thailand #chill #relax #comfort #nature #accommodation #pool #smilestay #amazingthailand #visitthailand #wesmilemagazine #thaismileairways #inflightmagazine #july2019

social hub

social

Ubon Ratchathani Candle Festival.⁠ The unique, customs and traditions festival related to the Buddhist festival have been diligently preserved by local communities for “Khao Phansa” period when the Bhuddist Lent is a time devoted to study and meditation in the temple during rainy season.⁠ #THAISmile #THAISmileAirways #SmileExperience #CandleFestival #UbonRatchathani

social hub

Load More