• เลือกหลายปลายทาง

  1

  เลือกผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1
1

เลือกผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร
ทั่วไป

0

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 1 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด

ประกันภัยการเดินทาง

หากคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวในต่างแดน คุณคงต้องการใช้เวลาในวันหยุดพักผ่อนของคุณอย่างเต็มที่
?
Frequently

พบคำตอบของทุกคำถาม เพื่อการเดินทางที่ดีกว่าของคุณ

Answer :
1) เคาท์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบิน 
2) เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นไทยสมายล์ ก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมง ยกเว้นบัตรโดยสารเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ของสายการบินไทย (TGxxxx) 

Answer :
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุอันตรายห้ามนำวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตภาพรังสี สารเร่งไฟหรือวัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สารพิษ ถังออกซิเจนความดันสูง สี ปรอท อาวุธยุทโธปกรณ์ และพลุดอกไม้ไฟ สำหรับสัมภาระทั้งที่ฝากและถือขึ้นเครื่อง ในหลายประเทศห้ามรับสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่อง เช่น วัสดุที่ส่งกลิ่นรุนแรง น้ำมันเติมไฟแช็ก ผลไม้และอาหารสด สัตว์ที่แพร่เชื้อโรค หรืออาวุธต่างๆ หากฝ่าฝืน อาจถูกยึดหรือถูกปรับ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระว่าจะนำไปได้หรือไม่ กรุณาสอบถามจากพนักงานของสายการบินไทยสมายล์ก่อนทำการเช็คอิน

สำหรับทารก จำเป็นต้องแสดงสูติบัตร ณ จุดเช็คอิน สำหรับผู้โดยสารเด็ก จะต้องแสดง สูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเช็คอิน

เที่ยวบินระหว่างประเทศ: ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางที่มี Visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารยืนยันการเดินทาง (Confirmed Itinerary) หรือรหัสการสำรองที่นั่ง (Reservation Code)
เที่ยวบินภายในประเทศ: ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวติดรูปอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 

Answer :
เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ: ท่านสามารถเข้ารับการเช็คอินได้ที่ Row D เคาท์เตอร์ D3-D10 

Answer :
เที่ยวบินระหว่างประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดจะรับเช็คอิน 60 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
เที่ยวบินภายในประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดรับเช็คอิน 45 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
กรุณาเผื่อเวลามาถึงสนามบิน ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีสภาพการจราจรติดขัด อาจทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางมาสนามบินนานกว่าปกติ 

สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร Smile promotion และ Smile Saver จะไม่ได้รับเงินคืน ส่วนผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร Smile value, Smile Flexi และ Smile Plus จะได้รับเงินคืนโดยมีค่าธรรมเนียม โดยท่านสามารถร้องขอการคืนเงินจากสายการบินไทยสมายล์ได้ผ่านช่องทาง https://member.thaismileair.com/customerservice/refund

Answer :
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทุกสาขา ท่านสามารถส่งคำขอผ่านทาง www.thaismileair.com ที่เมนูจัดการการจอง และเลือก ขอรับใบเสร็จ หลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ

Answer :
ท่านสามารถรับใบกำกับภาษีด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ หรือขอรับผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบกำกับภาษีได้ทันที หรือสามารถส่งคำขอเพื่อรับที่สนามบินอื่นๆได้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนหลังจากใบกำกับภาษีดำเนินการเสร็จสิ้น

Answer :
ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง กล่าวคือ 
1) Acknowledge Email หมายถึง ทางบริษัทได้รับคำขอของท่านแล้ว และอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ 
2) Issued Email หมายถึง เอกสารของท่านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยอีเมล์ที่ท่านได้รับจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
a. กรณีรับที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ สามารถติดต่อรับได้ทันทีหลังได้รับอีเมล์ 
b. กรณีขอรับทางไปรษณีย์ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบธรรมดา โดยระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กระบวนการของไปรษณีย์ไทย 

Answer :
ท่านต้องส่งใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องเข้ามาที่บริษัทฯ หรือติดต่อช่องทางที่ท่านได้รับใบกำกับภาษีเพื่อแก้ไขเอกสารต่อไป

Answer :
ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Smile Service Center หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์พร้อมแนบใบแจ้งความเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Answer :
ได้ โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการเดินทางของท่านเพื่อขอราคากรุ๊ปที่อีเมล  groupsales@thaismileair.com

Answer :
ได้ โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงวันเดินทางผ่าน www.thaismileair.com ในจัดการการจอง (Manage my booking) ของท่าน นอกจากนี้ สามารถติดต่อสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ +66-2 -118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ได้ ผู้โดยสารสามารถเลือกจองที่นั่งได้ 360 วันก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทาง www.thaismileair.com

Answer :
ท่านผู้โดยสารสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือพิเศษล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยติดต่อสำนักงานไทยสมายล์หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ 02-118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยมีขนาดรวมของความกว้าง ความยาว และความสูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 44.85 นิ้ว (56 ซม.x 46 ซม.x 25 ซม. หรือ 21.5 นิ้ว x 18 นิ้ว x 9.75 นิ้ว)

Answer :
สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์พลัส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน30 กิโลกรัม (66 ปอนด์) สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์คลาส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม (44 ปอนด์) เด็กทารกที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์) ยกเว้น รถเข็นหรือตะกร้าเด็กเล็ก

Answer :
สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับสิทธิพิเศษอื่น เช่น น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม เข้าพักห้องรับรองพิเศษ ของสายการบินไทยสมายล์ได้หรือไม่ ได้ สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โดยสารกับสายการบินไทยสมายล์สามารถรับสิทธิพิเศษได้ดังนี้ 
– น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม
น้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรเงิน รอยัล ออร์คิด พลัส 
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส 
–การเข้าพักห้องรับรองพิเศษ 
สำหรับสนามบินที่มีห้องรับรอง สมาชิกบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเข้าใช้ได้ตามปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส

Answer :
ได้ โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  02-356-1111

Answer :
สามารถสะสมไมล์ได้ โดยสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับไมล์สะสม รวมถึงการแลกตั๋วรางวัล เมื่อโดยสารกับสายการบินไทยสมายล์ ได้ สำหรับเที่ยวบินไทยสมายล์ที่ระยะทางบินน้อยกว่า 500 ไมล์ ท่านสมาชิกจะได้รับไมล์สะสมอย่างน้อย 500 ไมล์

ชั้นโดยสาร                         ระดับชั้นราคา                ไมล์สะสมที่ได้รับ ประเภทของอัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัดพิเศษ                 U, A, P                       110%             สมายล์พลัส
ชั้นประหยัด                        Y, B, M, H, Q, V, W, T 100%             สมายล์เฟล๊กซี่
ชั้นประหยัด (ภายในประเทศ)* K, S, Z, O                    50%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด (ต่างประเทศ)*     K, S, Z, O                   25%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด                        T, K, S, Z, O               0%                สมายล์โปรโมชั่น
ทั้งนี้ บัตรโดยสารสปอนเซอร์ และบัตรโดยสารแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ จะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

อินเทอร์เน็ตเช็คอินคือการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบเช็คอินของการบินไทยสมายล์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

เมื่อคุณได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง และทราบรหัสสำรองที่นั่ง คุณแค่ต้องพิมพ์รหัสสำรองที่นั่งลงไป หลังเลือกรายการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ระบบจะทำการเช็คอินล่วงหน้าให้ทันที

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตไม่อนุญาตสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องใช้รถเข็น หรือเด็กเดินทางตามลำพัง แต่หากเป็นการสั่งอาหารพิเศษซึ่งได้แจ้งตอนสำรองที่นั่งไว้ ก็สามารถทำได้

ได้ และยังสามารถเช็คอินและเปลี่ยนที่นั่งในเที่ยวบินต่อเนื่องได้ด้วย หากเที่ยวบินนั้นอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน นอกจากนี้ หากคุณมีเที่ยวบินขากลับภายใน 24 ชั่วโมง และได้ทำการสำรองที่นั่งอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันไว้แล้ว ก็จะสามารถเช็คอินได้ในคราวเดียวกันด้วย แต่ถ้าหากเที่ยวบินต่อเนื่องนั้นเป็นเที่ยวบินของสายการบินอื่น จะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้

กฎหมายระหว่างประเทศห้ามบรรจุวัตถุ/สารต่อไปนี้ลงในสัมภาระฝาก และ/หรือถือขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตรังสี สารเพิ่มประจุไฟฟ้า วัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สีมีพิษ ถังออกซิเจน สี ปรอท และพลุดอกไม้เพลิง ในบางประเทศห้ามนำวัตถุ/สิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีกลิ่นแรง ไฟแช็คชนิดใช้เชื้อเพลิงและชนิดเติม อาหารสดและผลไม้ สัตว์ติดเชื้อ หรืออาวุธ รายการดังกล่าวอาจถูกยึด และผู้เป็นเจ้าของอาจถูกปรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ การบินไทยสมายล์ก่อนวันเดินทาง

ที่นั่งของท่านที่เช็คอินไว้แล้ว อาจถูกยกเลิก เพื่อให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่น รวมถึงบัตรโดยสารของท่านจะไม่สามารถใช้ได้อีก

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ใช้หนังสือเดินทางที่มี visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น หนังสือเดินทาง หรือ บัตรติดรูปอื่นๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง

สายการบินไทยสมายล์ไม่แนะนำให้ผู้โดยสารเก็บสัมภาระเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าเดินทาง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้อง คอมพิวเตอร์เงิน เครื่องประดับ และอื่น ๆ สายการบินไทยสมายล์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง

ติดต่อเคาน์เตอร์ lost&found ทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง

รับชำระด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วีซ่า มาสเตอร์ ในสกุลเงินบาท

ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ที่เคาท์เตอร์เช็คอินในวันที่ท่านเดินทาง โดยสามารถใช้ได้ในวัน เวลา เที่ยวบิน เส้นทางที่ระบุในเอกสารรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม คิดเป็นกิโลกรัม เริ่มจาก 5 กิโลกรัม และ 10/15/20/25 และ 30 กิโลกรัมตามลำดับ ซึ่งสามารถซื้อได้สูงสุด 30 กิโลกรัม ต่อคน ต่อเส้นทาง

อัตราค่าระวางสัมภาระส่วนเกิน เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ อยู่ในรูปแบบการคิดคำนวณตามน้ำหนัก โดยจะระบุอัตราค่าระวางตามรายละเอียดในนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระ หัวข้อ “Excess Checked Baggage” 

ท่านจะได้รับน้ำหนักสัมภาระเดินทางฟรี 20 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Class และ 30 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Plus นอกจากนี้ท่านสามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินได้อีก 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมตามระดับสมาชิก คือ 10 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Silver และ 20 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Gold และ Platinum

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้จากลิงค์วิดีโอแนะนำขั้นตอนด้านล่าง 

   

  

 

 

Answer :
1) เคาท์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบิน 
2) เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นไทยสมายล์ ก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมง ยกเว้นบัตรโดยสารเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ของสายการบินไทย (TGxxxx) 

Answer :
กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุอันตรายห้ามนำวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตภาพรังสี สารเร่งไฟหรือวัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สารพิษ ถังออกซิเจนความดันสูง สี ปรอท อาวุธยุทโธปกรณ์ และพลุดอกไม้ไฟ สำหรับสัมภาระทั้งที่ฝากและถือขึ้นเครื่อง ในหลายประเทศห้ามรับสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่อง เช่น วัสดุที่ส่งกลิ่นรุนแรง น้ำมันเติมไฟแช็ก ผลไม้และอาหารสด สัตว์ที่แพร่เชื้อโรค หรืออาวุธต่างๆ หากฝ่าฝืน อาจถูกยึดหรือถูกปรับ ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระว่าจะนำไปได้หรือไม่ กรุณาสอบถามจากพนักงานของสายการบินไทยสมายล์ก่อนทำการเช็คอิน

สำหรับทารก จำเป็นต้องแสดงสูติบัตร ณ จุดเช็คอิน สำหรับผู้โดยสารเด็ก จะต้องแสดง สูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดเช็คอิน

เที่ยวบินระหว่างประเทศ: ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางที่มี Visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารยืนยันการเดินทาง (Confirmed Itinerary) หรือรหัสการสำรองที่นั่ง (Reservation Code)
เที่ยวบินภายในประเทศ: ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวติดรูปอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 

Answer :
เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ: ท่านสามารถเข้ารับการเช็คอินได้ที่ Row D เคาท์เตอร์ D3-D10 

Answer :
เที่ยวบินระหว่างประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดจะรับเช็คอิน 60 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
เที่ยวบินภายในประเทศ: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก และปิดรับเช็คอิน 45 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก ส่วนประตูทางออกขึ้นเครื่องปิด 10 นาทีก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก 
กรุณาเผื่อเวลามาถึงสนามบิน ในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีสภาพการจราจรติดขัด อาจทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางมาสนามบินนานกว่าปกติ 

สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร Smile promotion และ Smile Saver จะไม่ได้รับเงินคืน ส่วนผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร Smile value, Smile Flexi และ Smile Plus จะได้รับเงินคืนโดยมีค่าธรรมเนียม โดยท่านสามารถร้องขอการคืนเงินจากสายการบินไทยสมายล์ได้ผ่านช่องทาง https://member.thaismileair.com/customerservice/refund

Answer :
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaismileair.com ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทุกสาขา ท่านสามารถส่งคำขอผ่านทาง www.thaismileair.com ที่เมนูจัดการการจอง และเลือก ขอรับใบเสร็จ หลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบ

Answer :
ท่านสามารถรับใบกำกับภาษีด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ หรือขอรับผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
ในกรณีที่ท่านซื้อบัตรโดยสารที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบกำกับภาษีได้ทันที หรือสามารถส่งคำขอเพื่อรับที่สนามบินอื่นๆได้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนหลังจากใบกำกับภาษีดำเนินการเสร็จสิ้น

Answer :
ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง กล่าวคือ 
1) Acknowledge Email หมายถึง ทางบริษัทได้รับคำขอของท่านแล้ว และอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ 
2) Issued Email หมายถึง เอกสารของท่านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยอีเมล์ที่ท่านได้รับจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
a. กรณีรับที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ สามารถติดต่อรับได้ทันทีหลังได้รับอีเมล์ 
b. กรณีขอรับทางไปรษณีย์ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบธรรมดา โดยระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กระบวนการของไปรษณีย์ไทย 

Answer :
ท่านต้องส่งใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องเข้ามาที่บริษัทฯ หรือติดต่อช่องทางที่ท่านได้รับใบกำกับภาษีเพื่อแก้ไขเอกสารต่อไป

Answer :
ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Smile Service Center หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Smile Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์พร้อมแนบใบแจ้งความเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Answer :
ได้ โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการเดินทางของท่านเพื่อขอราคากรุ๊ปที่อีเมล  groupsales@thaismileair.com

Answer :
ได้ โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงวันเดินทางผ่าน www.thaismileair.com ในจัดการการจอง (Manage my booking) ของท่าน นอกจากนี้ สามารถติดต่อสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ +66-2 -118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ได้ ผู้โดยสารสามารถเลือกจองที่นั่งได้ 360 วันก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทาง www.thaismileair.com

Answer :
ท่านผู้โดยสารสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือพิเศษล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยติดต่อสำนักงานไทยสมายล์หรือติดต่อ สมายล์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ (Smile Contact Center) ที่เบอร์ 02-118 - 8888 หรือ 1181 ตลอด 24 ชั่วโมง

Answer :
ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยมีขนาดรวมของความกว้าง ความยาว และความสูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 44.85 นิ้ว (56 ซม.x 46 ซม.x 25 ซม. หรือ 21.5 นิ้ว x 18 นิ้ว x 9.75 นิ้ว)

Answer :
สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์พลัส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน30 กิโลกรัม (66 ปอนด์) สำหรับผู้โดยสารชั้นสมายล์คลาส ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม (44 ปอนด์) เด็กทารกที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง ได้รับน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 10 กิโลกรัม (22 ปอนด์) ยกเว้น รถเข็นหรือตะกร้าเด็กเล็ก

Answer :
สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับสิทธิพิเศษอื่น เช่น น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม เข้าพักห้องรับรองพิเศษ ของสายการบินไทยสมายล์ได้หรือไม่ ได้ สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โดยสารกับสายการบินไทยสมายล์สามารถรับสิทธิพิเศษได้ดังนี้ 
– น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม
น้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรเงิน รอยัล ออร์คิด พลัส 
น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม สำหรับผู้ถือบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส 
–การเข้าพักห้องรับรองพิเศษ 
สำหรับสนามบินที่มีห้องรับรอง สมาชิกบัตรทอง และแพลตินัม รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถเข้าใช้ได้ตามปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส

Answer :
ได้ โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  02-356-1111

Answer :
สามารถสะสมไมล์ได้ โดยสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถรับไมล์สะสม รวมถึงการแลกตั๋วรางวัล เมื่อโดยสารกับสายการบินไทยสมายล์ ได้ สำหรับเที่ยวบินไทยสมายล์ที่ระยะทางบินน้อยกว่า 500 ไมล์ ท่านสมาชิกจะได้รับไมล์สะสมอย่างน้อย 500 ไมล์

ชั้นโดยสาร                         ระดับชั้นราคา                ไมล์สะสมที่ได้รับ ประเภทของอัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัดพิเศษ                 U, A, P                       110%             สมายล์พลัส
ชั้นประหยัด                        Y, B, M, H, Q, V, W, T 100%             สมายล์เฟล๊กซี่
ชั้นประหยัด (ภายในประเทศ)* K, S, Z, O                    50%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด (ต่างประเทศ)*     K, S, Z, O                   25%              สมายล์เซฟเวอร์
ชั้นประหยัด                        T, K, S, Z, O               0%                สมายล์โปรโมชั่น
ทั้งนี้ บัตรโดยสารสปอนเซอร์ และบัตรโดยสารแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ จะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

อินเทอร์เน็ตเช็คอินคือการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบเช็คอินของการบินไทยสมายล์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

เมื่อคุณได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง และทราบรหัสสำรองที่นั่ง คุณแค่ต้องพิมพ์รหัสสำรองที่นั่งลงไป หลังเลือกรายการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ระบบจะทำการเช็คอินล่วงหน้าให้ทันที

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก

การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตไม่อนุญาตสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วย ผู้ที่ต้องใช้รถเข็น หรือเด็กเดินทางตามลำพัง แต่หากเป็นการสั่งอาหารพิเศษซึ่งได้แจ้งตอนสำรองที่นั่งไว้ ก็สามารถทำได้

ได้ และยังสามารถเช็คอินและเปลี่ยนที่นั่งในเที่ยวบินต่อเนื่องได้ด้วย หากเที่ยวบินนั้นอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน นอกจากนี้ หากคุณมีเที่ยวบินขากลับภายใน 24 ชั่วโมง และได้ทำการสำรองที่นั่งอยู่ในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกันไว้แล้ว ก็จะสามารถเช็คอินได้ในคราวเดียวกันด้วย แต่ถ้าหากเที่ยวบินต่อเนื่องนั้นเป็นเที่ยวบินของสายการบินอื่น จะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้

กฎหมายระหว่างประเทศห้ามบรรจุวัตถุ/สารต่อไปนี้ลงในสัมภาระฝาก และ/หรือถือขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีแม่เหล็ก วัตถุไวไฟ สารกัดกร่อน สารกัมมันตรังสี สารเพิ่มประจุไฟฟ้า วัตถุระเบิด ก๊าซแรงดันสูง สีมีพิษ ถังออกซิเจน สี ปรอท และพลุดอกไม้เพลิง ในบางประเทศห้ามนำวัตถุ/สิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง: วัตถุที่มีกลิ่นแรง ไฟแช็คชนิดใช้เชื้อเพลิงและชนิดเติม อาหารสดและผลไม้ สัตว์ติดเชื้อ หรืออาวุธ รายการดังกล่าวอาจถูกยึด และผู้เป็นเจ้าของอาจถูกปรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ การบินไทยสมายล์ก่อนวันเดินทาง

ที่นั่งของท่านที่เช็คอินไว้แล้ว อาจถูกยกเลิก เพื่อให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่น รวมถึงบัตรโดยสารของท่านจะไม่สามารถใช้ได้อีก

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ใช้หนังสือเดินทางที่มี visa (หากต้องใช้เพื่อเข้าประเทศปลายทาง) และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น หนังสือเดินทาง หรือ บัตรติดรูปอื่นๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ และเอกสารการสำรองที่นั่งหรือรหัสการสำรองที่นั่ง

สายการบินไทยสมายล์ไม่แนะนำให้ผู้โดยสารเก็บสัมภาระเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าเดินทาง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้อง คอมพิวเตอร์เงิน เครื่องประดับ และอื่น ๆ สายการบินไทยสมายล์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง

ติดต่อเคาน์เตอร์ lost&found ทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง

รับชำระด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต วีซ่า มาสเตอร์ ในสกุลเงินบาท

ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมได้ที่เคาท์เตอร์เช็คอินในวันที่ท่านเดินทาง โดยสามารถใช้ได้ในวัน เวลา เที่ยวบิน เส้นทางที่ระบุในเอกสารรับรองการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม คิดเป็นกิโลกรัม เริ่มจาก 5 กิโลกรัม และ 10/15/20/25 และ 30 กิโลกรัมตามลำดับ ซึ่งสามารถซื้อได้สูงสุด 30 กิโลกรัม ต่อคน ต่อเส้นทาง

อัตราค่าระวางสัมภาระส่วนเกิน เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ อยู่ในรูปแบบการคิดคำนวณตามน้ำหนัก โดยจะระบุอัตราค่าระวางตามรายละเอียดในนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระ หัวข้อ “Excess Checked Baggage” 

ท่านจะได้รับน้ำหนักสัมภาระเดินทางฟรี 20 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Class และ 30 กิโลกรัมเมื่อเดินทางในชั้นโดยสาร Smile Plus นอกจากนี้ท่านสามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินได้อีก 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมตามระดับสมาชิก คือ 10 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Silver และ 20 กิโลกรัม สำหรับสมาชิกระดับ Gold และ Platinum

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และต่างประเทศ ได้จากลิงค์วิดีโอแนะนำขั้นตอนด้านล่าง 

   

  

 

 

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา

รับไมล์สะสม รอยัลออร์คิดพลัส
อ่านต่อ >>
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อ่านต่อ >>
เลือกที่นั่งฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม
อ่านต่อ >>
ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 ก.ก.
อ่านต่อ >>
รับไมล์สะสม รอยัลออร์คิดพลัส
อ่านต่อ >>
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
อ่านต่อ >>
เลือกที่นั่งฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม
อ่านต่อ >>
ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 ก.ก.
อ่านต่อ >>
social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

ยิ่งสูง​ ยิ่งชัดเจน​ #sky #thaismileairways #thailand

social hub

social

ปีที่แล้วเราบินไปกี่ไฟล์ทกัน...... 18 เองงงงง ปีนึง 18 ไฟล์ท ไม่เรียกบ่อยนะ

social hub

social

See the moon

social hub

social

ฟ้าสวยยจุงวันนี้ #voiceofsmile #thaismileairways

social hub

social

Fly me to the moon. #thaismileairways

social hub

social

Thai Green Curry Chicken is typically eaten with rice as part of a wider range of dishes in a meal, or with round rice noodles known as a single dish can also be served with roti as an Indian style. #THAISmileTastyDelights #WithASmile #THAIsmile #THAI #THAISmileAirways

social hub

social

Buildings in a kaleidoscope of colour on Jalan TAR. . . . อาคารหลากสีในย่าน Jalan TAR . . . Photos: Lifebrary . . . #kualalumpur #kualalumpurcity #kualalumpurtrip #kualalumpurguide #kualalumpurmalaysia #kualalumpurexplorer #malaysia #malaysiatourism #malaysiatrulyasia #malaysiatravel #visitkualalumpur #smiletravel #wesmilemagazine #thaismileairways #inflightmagazine #january2019

social hub

social

#หมูกระจกเบคอนพริกกรอบ##เพลินๆ#มาดามซี้ด#กินกับอะไรก็อร่อย #น้ำพริกโฮมเมด #โรยข้าว#ทานเล่น#ผัดหมี่#คลุกข้าว#ตามใจ #madamzeed#น้ำพริกแบบแห้ง . . . . #food #foodporn #foodphotography #foodstylist #foodie #foodstyling #foodtruck #foody #foods #foodstagram #wongnai #อร่อยบอกต่อ #อยากผอม #อร่อยมาก#thailand #thaifood #thaismileairways #thaistyle #thailand

social hub

Load More