กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
<< กลับ

บัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 2,090 บาท/เที่ยว (ราคารวมค่าธรรมเนียมแล้ว)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ระยะเวลาสำรองที่นั่งวันนี้ - 30 เมษายน 2560

ระยะเวลาการเดินทาง1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2560

ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด

ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคาบัตรโดยสารข้างต้นรวมทุกอย่างแล้ว

การเปลี่ยนแปลง

 • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือวันเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
 • เส้นทางภายในประเทศ มีค่าธรรมเนียม 750 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง และส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
 • เส้นทางระหว่างประเทศ มีค่าธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง และส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
 • บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางทั้งหมด สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 750 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมด อนุญาตให้แก้ไขตัวสะกดได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้
 • ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิมผ่านเว็บไซต์ www.thaismileair.com หรือ อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิมผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของไทยสมายล์ หรือ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิมผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-118-8888 หรือ 1181 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินไทยสมายล์ที่สนามบิน

การขอคืนเงิน หลังจากยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ส่วนลดสำหรับเด็กและทารกราคาโปรโมชั่นนี้ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็กและทารก

ไมล์สะสมราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

หมายเหตุ/เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับการเดินทางไป – กลับ ด้วยเที่ยวบินของไทยสมายล์เท่านั้น
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • สายการบินไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
<< กลับ

สิทธิพิเศษจากไทยสมายล์

สิทธิพิเศษจากไทยสมายล์