กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
<< กลับ

ตั๋วราคาพิเศษสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวเริ่มที่ 1,111 บาท (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 22 – 31 พฤษภาคม 2560

ระยะเวลาการเดินทาง : 1 – 30 มิถุนายน 2560

ชั้นโดยสาร : ชั้นประหยัด

ภาษีและค่าธรรมเนียม : ราคาบัตรโดยสารข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 (เส้นทางในประเทศ) ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี) แล้ว

การเปลี่ยนแปลง

 • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือวันเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ต่อท่าน ต่อหนึ่งครั้งการเปลี่ยนแปลงสำหรับเที่ยวบินในประเทศ พร้อมส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) และ 1,200 บาท ต่อท่าน
 • ต่อหนึ่งครั้งการเปลี่ยนแปลงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ พร้อมส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
 • บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางทั้งหมด สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ต่อท่านสำหรับเที่ยวบินในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อท่านสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมด อนุญาตให้แก้ไขตัวสะกดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้
 • ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิมผ่านเว็บไซต์ www.thaismileair.com หรือ อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิมผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของไทยสมายล์ หรือ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเดิมผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-118-8888 หรือ 1181 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินไทยสมายล์ที่สนามบิน

การขอคืนเงิน : หลังจากยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ส่วนลดสำหรับเด็กและทารก : ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็กและทารก

ไมล์สะสม : ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

หมายเหตุ/เงื่อนไขอื่น ๆ

 • **ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางของผู้ใหญ่ 2 ท่าน โดยจะต้องเดินทางพร้อมกัน ในเส้นทางเดียวกัน วัน และเวลาเดียวกัน

 • ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับการเดินทางไป – กลับ ด้วยเที่ยวบินของไทยสมายล์เท่านั้น
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • สายการบินไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

<< กลับ

สิทธิพิเศษจากไทยสมายล์

สิทธิพิเศษจากไทยสมายล์