กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
<< กลับ

บัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 4,480 บาท/ไป-กลับ (ราคารวมค่าธรรมเนียมแล้ว)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข (สำรองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการเดินทาง)

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : วันที่ 17 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2560

ระยะเวลาการเดินทาง : วันที่ 20 มิถุนายน 2560 – 30 กันยายน 2560

ชั้นโดยสาร : ชั้นประหยัด (Smile Class)

ภาษีและค่าธรรมเนียม : ราคาบัตรโดยสารข้างต้นรวมทุกอย่างแล้ว

การเปลี่ยนแปลง

   - ชั้นประหยัด 

  • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือวันเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
  • เส้นทางภายในประเทศ มีค่าธรรมเนียม 750 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง และส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
  • เส้นทางระหว่างประเทศ มีค่าธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง และส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)

   - ชื่อผู้โดยสาร/ตัวสะกด

  • บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางทั้งหมด สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 750 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมด อนุญาตให้แก้ไขตัวสะกดได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

   - เส้นทางบิน

  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้

การขอคืนเงิน : หลังจากชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ส่วนลดสำหรับเด็กและทารก : ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็กและทารก

ไมล์สะสม : ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถสะสมไมล์ได้

หมายเหตุ/เงื่อนไขอื่น ๆ

  • ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับการเดินทางไป – กลับ ด้วยเที่ยวบินของไทยสมายล์เท่านั้น
  • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  • สายการบินไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

<< กลับ

สิทธิพิเศษจากไทยสมายล์

สิทธิพิเศษจากไทยสมายล์