• เลือกหลายปลายทาง

  1

  เลือกผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1
1

เลือกผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร
ทั่วไป

0

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 1 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด

ประกันภัยการเดินทาง

เพิ่มความมั่นใจให้กับการเดินทางในต่างแดนของคุณแบบไร้กังวล

Flight Pass

Thai Smile, in collaboration with Optiontown, presents Flight Pass that allows you to conveniently pre-purchase flights at a LOW PRICE and book flights later when you want to travel


<< กลับ
SMILE
NEWS

ประกาศรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 11/ 2559

Fri 09 Dec 2016
Fri 09 Dec 2016

ประกาศรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 11/ 2559


      บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายอัตรา ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2529 เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2534
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนน ขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับส่วนสูง
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่สวมแว่นตา และเหล็กจัดฟัน
 • บุคคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในการบริการ
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้ารับการพิจารณาบุคคลิกภาพเพื่อสมัครเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับสายการบินไทยสมายล์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ถ้าผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับที่ 4 เป็นต้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 • เข้ารับการพิจารณาบุคคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไทยสมายล์ สุวรรณภูมิ ชั้นใต้ดินแอร์พอร์ตลิงค์ โดยลงทะเบียนผู้สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึงเวลา 12:00 น.

 

การแต่งกาย

 • ให้ผู้สมัครสวมเสื้อแขนสั้นเหนือศอก กระโปรงสั้นเหนือเข่า 4 นิ้ว ไม่ใส่สูท หากผมยาวต้องรวบผมแต่ไม่ต้องเกล้าผมและต้องไม่สวมเหล็กจัดฟัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • เอกสารประวัติส่วนตัว (Resume) จำนวน 1 ฉบับ
 • ประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาและสำเร็จการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษา)
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • ใบรับรองผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบัน TOEIC แบบ Personal ฉบับจริง (ไม่รับแบบ Re-Print ) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองการผ่านงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ จะต้องยื่นเอกสารรับรองการผ่านงาน หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ระบุข้อมูลวันที่ เริ่มงาน วันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือ เอกสารรับรองการเป็นพนักงานในปัจจุบัน )
 • กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ
 • ดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดใบสมัครและนำมายื่นในวันที่ 17 ธันวาคม 2559  ดาวน์โหลดใบสมัคร > ที่นี่ 


หมายเหตุ

 • การรับสมัครในครั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์ จะรับพิจารณา ผู้สมัครเพียง 200 ท่านแรก
 • เริ่มรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00น.
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนตามประกาศเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดหรือยกเลิกการสอบคัดเลือกตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ผลการคัดเลือกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • บริษัทฯ ไม่อนุญาต ให้ผู้สมัครพาผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่การรับสมัคร(ชั้น8)ในวันพิจารณาบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-117-8805,02-117-8803

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามกำหนดเพียง 200 ท่านแรก เพื่อเข้ารับการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ต่อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้ผู้สมัครที่ไม่ได้สมัครรอบวันที่ 23 พ.ย. 2559


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร : ที่นี่ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

<< กลับ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

#thaismileairways #we028 #galaxys10plus

social hub

social

Fly with @miminatw

social hub

social

#thaismileairways #thaidessert

social hub

social

#thaismileairways #น้ำเงี้ยว #salesteam

social hub

social

#thaismileairways

social hub

social

Galta Ji Temple is an ancient Hindu temple marked with a pond. . . . บริเวณบ่อน้ำที่คนนิยมแวะถ่ายรูป ณ วัดลิง ซึ่งเป็นวัดฮินดูโบราณ . . . Photos: Piboonwat Premsripech . . . #GaltaJiTemple #HinduTemple #ancient #Jaipur #Rajasthan #India #pinkcity #PinkCity #Pink #Colourful #Beauty #Destination #Palace #travel #travelling #traveljaipur #visitjaipur #discoverjaipur #jaipurindia #ชัยปุระ #อินเดีย #wesmilemagazine #thaismileairways #inflightmagazine #march2019

social hub

social

ไทยสมายรอยยิ้มคู่ฟ้า

social hub

social

นอนรอกันเลย .เครื่อง delay

social hub

Load More