กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรมรับประกันราคาดีที่สุด
<< กลับ
SMILE
NEWS

Student Pilot 2016 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัด บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กลุ่มที่ 2

Fri 03 Mar 2017
Fri 03 Mar 2017

Student Pilot 2016 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัด บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กลุ่มที่ 2


             บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความยินดีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัด        บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กลุ่มที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 15 คน รายชื่อตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารายงานตัวกับบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-14.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ไทยสมายล์ ชั้นใต้ดินทางเชื่อม Airport link สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีระเบียบการและขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยในแบบสากล
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำเอกสารมารายงานตัว ดังนี้
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    • บัตรประจำตัวสอบ
  • บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่นำเอกสารมาแสดงอย่างครบถ้วน
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกมีหน้าที่ต้องศึกษาประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกให้ถือเป็นที่สุด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกบางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด ของประกาศนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

>> ดาว์นโหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัด กลุ่มที่ 2: ที่นี่ 
 

 

<< กลับ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ