• เลือกหลายปลายทาง

  1

  เลือกผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1
1

เลือกผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร
ทั่วไป

0

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 1 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด

ประกันภัยการเดินทาง

เพิ่มความมั่นใจให้กับการเดินทางในต่างแดนของคุณแบบไร้กังวล

Flight Pass

Thai Smile, in collaboration with Optiontown, presents Flight Pass that allows you to conveniently pre-purchase flights at a LOW PRICE and book flights later when you want to travel


<< กลับ
สมายล์ บล็อก

งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ROYAL PARK RAJAPRUEK)

Tue 13 Dec 2016
Tue 13 Dec 2016

งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ROYAL PARK RAJAPRUEK)


งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ROYAL PARK RAJAPRUEK)

 

“อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek) นามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 ถือเป็นสวนของพ่อ สวนแห่งการเรียนรู้  เผยแพร่งานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความหลากหลายทางชีวภาพ พรั่งพร้อมไปด้วยพฤกษานานาพรรณ “ตระการพรรณพฤกษา แหล่งล้ำค่าแห่งการเรียนรู้” ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2549 มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กว่า 5 ล้านคน โดยในช่วง High Season ของปี 2559 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี ได้กำหนดจัดงาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek)ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน...เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อเพื่อเป็นการสืบสานต่อพระราชปณิธานแนวพระราชดำริ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 งาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek)นับเป็นการจัดงานเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เรียนรู้ ซาบซึ้งในพระจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ หลักการทรงงานที่ประชาชนชาวไทยต้องนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างที่พ่อต้องการ    

 

 

สำหรับไฮไลท์ในงานที่ไม่ควรพลาด...เริ่มจาก

ไฮไลท์ที่ 1 นิทรรศการ “7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา ณ หอคำหลวง นิทรรศการที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงในบทเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและบทเพลงคำสอนของพ่อที่แสดงให้ถึงการสนองงานตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งนิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมเพียงวันละ 6 รอบเท่านั้น

ไฮไลท์ที่ 2 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของงานนี้ ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่  แสดงวิถีเกษตรของพ่อ “จากนภา ภูผา สู่มหานที” ไม่ว่าจะเป็น การจำลองป่าต้นน้ำ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฝายชะลอน้ำ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัด แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก แปลงสาธิตสภาพดินที่มีปัญหาและวิธีการแก้ไข ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน รวมทั้งโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากมาสู่อ่างที่ปริมาณน้อยกว่า เพื่อเฉลี่ยปริมาณน้ำและเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้ในการดูแลรักษาสวน โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ (GISTDA) การแสดง 3 ดำ มหัศจรรย์ตามแนวพระราชดำริ การเลี้ยงปลาในกระชัง สาธิตการทำหัตถกรรมจากเฮมพ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการทำเกษตรจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จโดยการน้อมนำตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการจัดเสวนาทางด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของสำนักวิจัย และสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

 

ไฮไลท์ที่ 3 เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ดั่งคำขวัญที่ว่า “โครงการหลวง ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” และชื่นชมพรรณไม้งามโครงการหลวง พร้อมลิ้มลองเมนูพิเศษจากร้านครัวโครงการหลวงด้วยวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เมนูดี อร่อย ณ สวนมูลนิธิโครงการหลวง

ไฮไลท์ที่ 4  ล้านเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง ร.9 ชมภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเรื่องเล่าสุดประทับใจของพสกนิกรผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท และประมวลภาพกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาตราบนิจนิรันดร์ ณ อาคารถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ไฮไลท์ที่ 5  ร่วมรังสรรค์ สร้างสังคมที่ดีผ่านหน่วยงานภาคี นิทรรศการจากองค์กรชั้นนำของประเทศที่ได้น้อมนำเอาโครงการในพระราชดำริด้านต่างๆ มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ ธ.ก.ส.      กับความรู้การเกี่ยวข้าว/ เรื่องเล่าจากโตโยต้า โซลูน่า เลขไทย สู่โรงสีข้าวรัชมงคล/ ปลูกต้นไม้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย/ เรียนรู้เรื่องธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย/ กิจกรรมแยกขยะ จัดสวนรีไซเคิลกับ ปตท. รวมทั้งสัปดาห์สินค้าจาก CP และสินค้าในเครือเบอร์ลี่ ยุคเกอร์

ไฮไลท์ที่ 6 ชมความสวยงามดอกทิวลิป ลิลลี่ คาเนชั่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียม ฯลฯ รวมถึงไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านดอกจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พร้อมใจกันเบ่งบานงดงามเต็มสวนให้ได้ชื่นชมและประทับใจกันตลอด 90 วัน รวมทั้งเรือนกล้วยไม้ ที่จะสะพรั่งไปด้วยกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ผสม พบกับปะติมากรรม ต้นไม้ของพ่อ ที่ประดิษฐ์จากกล้วยไม้ออนซิเดียมสีเหลืองทั้งต้น ชมไม้ดอกเมืองหนาวโดดเด่นจากดอยสูงในเรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ อุโมงค์ไม้ดอกสุดแสนโรแมนติก ยาวกว่า 70 เมตร ชมดอกทิวลิปกว่าหมื่นต้นที่พร้อมบานสะพรั่งในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สวนเนเธอร์แลนด์ ปิดท้ายด้วย สวนแห่งสีสันกับการผสมผสานของดอกไม้หลากหลากสีที่สวนพรมบุปผา

 

 

ไฮไลท์ที่ 7 อิ่มบุญ สุขใจ กับเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ พระพุทธรูปสมถะวิปัสนากรรมฐาน ณ ลานต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดี ที่ได้จากการหลอมใบโพธิ์ทองแดงที่พสกนิกรเขียนคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2549 องค์พระพิฆเนศ ณ สวนประเทศอินเดีย”เทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเลิศ “พระศรีศากยมุนี ณ สวนประเทศภูฏาน” พระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์ภูฏาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เด่นในเรื่องนำพาสันติภาพความสุขมาให้ และชะลอความชราของสรรพสัตว์ทั้งหมด  “พระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ สวนประเทศลาว” พระพุทธรูปไม้แกะสลัก นำพาความสงบสุขร่มเย็น “พระอุปคุตปางสมาธิ หรือ พระบัวเข็ม ณ สวนสยามประเทศ” คุ้มครองภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง ร่ำรวยเงินทอง และ “พระศากยมุนีปางมารวิชัย ณ สวนประเทศเนปาล” เด่นในเรื่องการขจัดอุปสรรคและอันตรายทั้งปวง เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นที่เมืองปาทัน ประเทศเนปาล โดย สถานทูตเนปาลประจำประเทศไทย ได้นำมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 

 

 

ไฮไลท์ที่ 8 ตลาดสินค้าเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร อาทิ เมล่อน องุ่น สตรอเบอรี่ เสาวรส เคพกูสเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ มะเขือเทศ ผักสลัด กาแฟ ชา สมุนไพร พันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นต้น ล้วนเป็นผลผลิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จ

ไฮไลท์ที่ 9 กิจกรรมพิเศษและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ พร้อมชมแสง สี ยามค่ำคืนของหอคำหลวงที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นอกจากนี้ยังจะได้ชมเรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพันธุ์ไม้ร่มชื้น โดมไม้เขตร้อนชื้น แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณ พรรณไม้หายาก สวนสมุนไพรจัดแสดงสมุนไพรที่รักษาโรคตามอาการ อาคารโลกแมลง สัมผัสความน่ารักของแมลงมีชีวิต อาทิ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ผีเสื้อ ฯลฯ

งาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek)” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 วันจันทร์-พฤหัสบดี เปิดเวลา 08.00 – 18.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.00 – 19.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 ติดตามการอัพเดทกิจกรรมในงานได้ทางแฟนเพจ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” 

<< กลับ

บล็อกอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บล็อกอื่นๆ ที่น่าสนใจ

social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

social hub

social

The Phu Hin Chang See area has a bridge spanning several rocks. . . . สะพานเชื่อมหินสำหรับนักท่องเที่ยวเดินชมวิวของภูหินช้างสีได้สะดวก . . . #phuhinchangsee #khonkaen #khonkaenthailand #northeastthailand #thailand #bridges #amazingthailand #tourismthailand #travel #travelling #natural #vacation #holiday #ขอนแก่น #เที่ยวขอนแก่น #wesmilemagazine #thaismileairways #inflightmagazine #may2019

social hub

social

Recently I took @thaismileairways flight to Bangkok which started 5 days a week afternoon flights from Kolkata to Bangkok so that you can reach Bangkok by night & get proper night sleep before your head out to explore the place - Thanks @tat_newdelhi and @thaismileairways for the Fam trip - #travelphotography #travelblogger #everydayindia #indianphotographer #kolkatadiaries #ig_Calcutta #iamatraveler #ourcitykolkata #indianphotography #mobilephotography #maibhisadakchap #influencer #travelinfluencer #socialmediainfluencer #socialmediainfluencers #indianblogger #kolkatablogger #photosticlife #Thailand #thailandtravel #Bangkokcity #thaiairways #Thaismile #thaismileairways #amazingThailand

social hub

social

Someone once said, "life is either a daring adventure or nothing at all." Here is a beautiful capture of our flight midair. We are true Royal Orchid /Thai Airways loyalist. @thaiairways , thanks for the most comfortable and friendly flights back home. . . . . #thailand #thaiairways #thaiairwayscrew #flythaitoaustralia #royalorchidplus #thaismileairways #a380 #flying #flights #sky #skyisthelimit #adventuretime #flyhigh #starmiles #friendly #crew #worldairports #stressfree #bestfood #thaifood #amex #longflights #skyview #windowtotheworld #skydiving

social hub

social

Come this way, inflate life vest, get into my heart

social hub

social

ค ว า ม สุ ข ข อ ง ข้ า ว ฟ่ า ง...

social hub

social

This was the view from my room which was at 29th floor of @amariwatergatebangkok - Thanks @tat_newdelhi & @thaismileairways for the Fam trip - #travelphotography #travelblogger #travelawesome #indianphotographer #iamatraveler #indianphotography #mobilephotography #maibhisadakchap #influencer #travelinfluencer #socialmediainfluencer #socialmediainfluencers #indianblogger #kolkatablogger #photosticlife #Thailand #thailandtravel #bangkok #Bangkokthailand #bangkokspirit #Bangkokcity #bangkoktrip #webangkok #thaiairways #Thaismile #thaismileairways #amazingthailand

social hub

social

Phra Mahathat Kaen Nakhon has 9 tiers set on a square base. . . . พระมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุ 9 ชั้นฐานสี่เหลี่ยม . . .

social hub

Load More