• เลือกหลายปลายทาง

  1

  เลือกผู้โดยสาร

  เลือกหลายปลายทาง
 • เลือกปลายทางเดียว

1
1

เลือกผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร
ทั่วไป

0

ผู้โดยสาร
ราคาพิเศษ

 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
 • ผู้ใหญ่ 1
 • เด็ก 0
 • ทารก 0
 • ผู้อาวุโส (60+) 0
 • นักศึกษา (18-24) 0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
.00
days

.00
กรุณาระบุหมายเลขการจองและนามสกุลตามที่ปรากฏในข้อมูลการจอง เพื่อตรวจสอบหรือจัดการข้อมูลการจอง
สะดวก ง่ายดายกับออนไลน์เช็คอิน ให้ท่านเช็คอินล่วงหน้าก่อนใคร 24 ช.ม. ถึง 2 ช.ม.ก่อนเวลาเดินทาง *รองรับเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

ค้นหาโรงแรม รับประกันราคาดีที่สุด

ประกันภัยการเดินทาง

เพิ่มความมั่นใจให้กับการเดินทางในต่างแดนของคุณแบบไร้กังวล

Flight Pass

Thai Smile, in collaboration with Optiontown, presents Flight Pass that allows you to conveniently pre-purchase flights at a LOW PRICE and book flights later when you want to travel


<< กลับ
สมายล์ บล็อก

งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ROYAL PARK RAJAPRUEK)

Tue 13 Dec 2016
Tue 13 Dec 2016

งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ROYAL PARK RAJAPRUEK)


งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ROYAL PARK RAJAPRUEK)

 

“อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek) นามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 ถือเป็นสวนของพ่อ สวนแห่งการเรียนรู้  เผยแพร่งานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความหลากหลายทางชีวภาพ พรั่งพร้อมไปด้วยพฤกษานานาพรรณ “ตระการพรรณพฤกษา แหล่งล้ำค่าแห่งการเรียนรู้” ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2549 มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กว่า 5 ล้านคน โดยในช่วง High Season ของปี 2559 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี ได้กำหนดจัดงาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek)ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน...เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อเพื่อเป็นการสืบสานต่อพระราชปณิธานแนวพระราชดำริ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 งาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek)นับเป็นการจัดงานเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เรียนรู้ ซาบซึ้งในพระจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ หลักการทรงงานที่ประชาชนชาวไทยต้องนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างที่พ่อต้องการ    

 

 

สำหรับไฮไลท์ในงานที่ไม่ควรพลาด...เริ่มจาก

ไฮไลท์ที่ 1 นิทรรศการ “7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา ณ หอคำหลวง นิทรรศการที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงในบทเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและบทเพลงคำสอนของพ่อที่แสดงให้ถึงการสนองงานตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งนิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมเพียงวันละ 6 รอบเท่านั้น

ไฮไลท์ที่ 2 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของงานนี้ ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่  แสดงวิถีเกษตรของพ่อ “จากนภา ภูผา สู่มหานที” ไม่ว่าจะเป็น การจำลองป่าต้นน้ำ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฝายชะลอน้ำ การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัด แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก แปลงสาธิตสภาพดินที่มีปัญหาและวิธีการแก้ไข ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน รวมทั้งโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากมาสู่อ่างที่ปริมาณน้อยกว่า เพื่อเฉลี่ยปริมาณน้ำและเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้ในการดูแลรักษาสวน โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ (GISTDA) การแสดง 3 ดำ มหัศจรรย์ตามแนวพระราชดำริ การเลี้ยงปลาในกระชัง สาธิตการทำหัตถกรรมจากเฮมพ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร สาธิตการทำเกษตรจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จโดยการน้อมนำตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนการจัดเสวนาทางด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของสำนักวิจัย และสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

 

 

ไฮไลท์ที่ 3 เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ดั่งคำขวัญที่ว่า “โครงการหลวง ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” และชื่นชมพรรณไม้งามโครงการหลวง พร้อมลิ้มลองเมนูพิเศษจากร้านครัวโครงการหลวงด้วยวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ เมนูดี อร่อย ณ สวนมูลนิธิโครงการหลวง

ไฮไลท์ที่ 4  ล้านเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง ร.9 ชมภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเรื่องเล่าสุดประทับใจของพสกนิกรผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท และประมวลภาพกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาตราบนิจนิรันดร์ ณ อาคารถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ไฮไลท์ที่ 5  ร่วมรังสรรค์ สร้างสังคมที่ดีผ่านหน่วยงานภาคี นิทรรศการจากองค์กรชั้นนำของประเทศที่ได้น้อมนำเอาโครงการในพระราชดำริด้านต่างๆ มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ ธ.ก.ส.      กับความรู้การเกี่ยวข้าว/ เรื่องเล่าจากโตโยต้า โซลูน่า เลขไทย สู่โรงสีข้าวรัชมงคล/ ปลูกต้นไม้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย/ เรียนรู้เรื่องธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย/ กิจกรรมแยกขยะ จัดสวนรีไซเคิลกับ ปตท. รวมทั้งสัปดาห์สินค้าจาก CP และสินค้าในเครือเบอร์ลี่ ยุคเกอร์

ไฮไลท์ที่ 6 ชมความสวยงามดอกทิวลิป ลิลลี่ คาเนชั่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียม ฯลฯ รวมถึงไม้ดอกเมืองหนาวนับล้านดอกจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พร้อมใจกันเบ่งบานงดงามเต็มสวนให้ได้ชื่นชมและประทับใจกันตลอด 90 วัน รวมทั้งเรือนกล้วยไม้ ที่จะสะพรั่งไปด้วยกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ผสม พบกับปะติมากรรม ต้นไม้ของพ่อ ที่ประดิษฐ์จากกล้วยไม้ออนซิเดียมสีเหลืองทั้งต้น ชมไม้ดอกเมืองหนาวโดดเด่นจากดอยสูงในเรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ อุโมงค์ไม้ดอกสุดแสนโรแมนติก ยาวกว่า 70 เมตร ชมดอกทิวลิปกว่าหมื่นต้นที่พร้อมบานสะพรั่งในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สวนเนเธอร์แลนด์ ปิดท้ายด้วย สวนแห่งสีสันกับการผสมผสานของดอกไม้หลากหลากสีที่สวนพรมบุปผา

 

 

ไฮไลท์ที่ 7 อิ่มบุญ สุขใจ กับเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ พระพุทธรูปสมถะวิปัสนากรรมฐาน ณ ลานต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดี ที่ได้จากการหลอมใบโพธิ์ทองแดงที่พสกนิกรเขียนคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2549 องค์พระพิฆเนศ ณ สวนประเทศอินเดีย”เทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเลิศ “พระศรีศากยมุนี ณ สวนประเทศภูฏาน” พระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์ภูฏาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เด่นในเรื่องนำพาสันติภาพความสุขมาให้ และชะลอความชราของสรรพสัตว์ทั้งหมด  “พระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ สวนประเทศลาว” พระพุทธรูปไม้แกะสลัก นำพาความสงบสุขร่มเย็น “พระอุปคุตปางสมาธิ หรือ พระบัวเข็ม ณ สวนสยามประเทศ” คุ้มครองภัยพิบัติอันตรายทั้งปวง ร่ำรวยเงินทอง และ “พระศากยมุนีปางมารวิชัย ณ สวนประเทศเนปาล” เด่นในเรื่องการขจัดอุปสรรคและอันตรายทั้งปวง เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นที่เมืองปาทัน ประเทศเนปาล โดย สถานทูตเนปาลประจำประเทศไทย ได้นำมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 

 

 

ไฮไลท์ที่ 8 ตลาดสินค้าเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร อาทิ เมล่อน องุ่น สตรอเบอรี่ เสาวรส เคพกูสเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ มะเขือเทศ ผักสลัด กาแฟ ชา สมุนไพร พันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นต้น ล้วนเป็นผลผลิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจนเกิดผลสำเร็จ

ไฮไลท์ที่ 9 กิจกรรมพิเศษและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ พร้อมชมแสง สี ยามค่ำคืนของหอคำหลวงที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นอกจากนี้ยังจะได้ชมเรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพันธุ์ไม้ร่มชื้น โดมไม้เขตร้อนชื้น แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณ พรรณไม้หายาก สวนสมุนไพรจัดแสดงสมุนไพรที่รักษาโรคตามอาการ อาคารโลกแมลง สัมผัสความน่ารักของแมลงมีชีวิต อาทิ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ผีเสื้อ ฯลฯ

งาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek)” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 วันจันทร์-พฤหัสบดี เปิดเวลา 08.00 – 18.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.00 – 19.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 ติดตามการอัพเดทกิจกรรมในงานได้ทางแฟนเพจ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์” 

<< กลับ

บล็อกอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บล็อกอื่นๆ ที่น่าสนใจ

social hub
social hub
#ThaiSmileAirways

ติดตามเราเพื่ออัพเดทก่อนใครได้ที่ :

social hub social hub
X
social hub social hub

#ThaiSmileAirways

ภาพความประทับใจของช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มที่คุณมีกับสายการบินไทยสมายล์ จะถูกบันทึกไว้ที่นี่ ผ่าน #ThaiSmileAirways
ร่วมแชร์ความทรงจำของคุณกับเราด้วยการติดแฮชแท็กนี้กันนะคะ

Close X
social

nothing is everything #thaicabincrew #thaismileairways

social hub

social

วันหยุดหมดไปเร็วเหลือเกิน....ขอหยุดต่อได้ไหม...... #butamanphotography #flightattendant #air #thaismile #flights #airway #fly #thaismileairways #sun #sunset

social hub

social

✈️ เที่ยวอุบลฯ วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้กับ ThaiSmile ✨ เริ่มต้นแค่ 1,250 บาทเท่านั้น ⛅️ จองเลยกับ TraveliGo

social hub

social

Ubon Ratchathani in Thailand’s Northeast Organises the Candle Festival in July every year, showcasing the traditional skills of carving huge candles. . . . งานแกะสลักเทียน ศิลปะแห่งความศรัทธา . . .

social hub

social

ชมความวิจิตรขบวนแห่เทียนพรรษา บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี⁠ .⁠ Ubon Ratchathani Candle Festival’s highlight on Asahna Buchna day is located in Thung Si Muang Park in the town’s centre.⁠ #THAISmile #THAISmileAirways #SmileExperience #SmileJourney #CandleFestival #UbonRatchathani

social hub

social

Soon.... . . . . . . . . . #travelgram #photography #instatravel #takemeaway #traveladdict #travelforlife #fly #airplane #wings #iger #moodboard #wednesdayvibes #beardedgay #gayguy #skyline #wanderlust #aroundtheworld #beautifulcities #europe #loveeurope #citytrip #travelphotography #picoftheday #aviation #thaismileairways #airway

social hub

social

@hotelcloverpatongphuket ทุกรายละเอียดของโรงแรมได้รับการสร้างสรรค์เพื่อมอบความสุขสงบ ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ให้แก่แขกผู้มาพักมากที่สุด ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบของห้องพักได้อย่างหลากหลายตามใจชอบ อาทิเช่น ห้องซูพีเรีย บัลโคนี, ห้องซูพีเรีย เดย์เบด, ห้องเดอลักซ์ จากุชชี ฯลฯ . . . Every single detail is created to provide the atmosphere of tranquility, serene and comfort. There are several types of rooms including superior with balcony, superior with daybed and delux with jacuzzi. . . . #cloverpatong #hotelclover #hotelcloverpatong #patong #patongphuket #phuket #phuketthailand #thailand #chill #relax #comfort #nature #accommodation #pool #smilestay #amazingthailand #visitthailand #wesmilemagazine #thaismileairways #inflightmagazine #july2019

social hub

social

Ubon Ratchathani Candle Festival.⁠ The unique, customs and traditions festival related to the Buddhist festival have been diligently preserved by local communities for “Khao Phansa” period when the Bhuddist Lent is a time devoted to study and meditation in the temple during rainy season.⁠ #THAISmile #THAISmileAirways #SmileExperience #CandleFestival #UbonRatchathani

social hub

Load More